Skip to main content
סטודנטים

כל מה שצריך לדעת על תואר ראשון

הלימודים לתואר הראשון הם היסודות העיקריים שתניחו בבניית העתיד המקצועי והאישי שלכם. לימודי התואר הראשון יעשירו אתכם בידע, יעניקו לכם את היכולת לחשוב, ללמוד, להבין רעיונות מורכבים ולנתח מצבים באופן מושכל. וכשהכלים הללו יהיו בידיכם, אז לא יהיה גבול למה שתוכלו להשיג.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במידע המפורסם באתריה. לאור זאת, מומלץ להתעדכן מעת לעת.

פתיחת התוכניות מותנית במספר הנרשמים.

פרטי קשר

המדור לקבלת תלמידים

טופס פנייה (לא מיועד למתעניינים, רק לסטודנטים ומועמדים שרשומים כבר במערכת).

מתעניינים יפנו באמצעות הצעד הראשון ללימודים בבר אילן

סטודנטים בעלי תעודת בגרות מחו"ל יפנו ישירות לביה"ס הבינלאומי

זום- קבלת תלמידים, בימים א, ג, ה, בשעות 10:00 - 12:00