Skip to main content
 

הנהלת האוניברסיטה

חברי ההנהלה

טבלה
תפקיד שם מידע נוסף
נשיא האוניברסיטה פרופ' אריה צבן

קורות חיים פרופ' אריה צבן

רקטור פרופ' אמנון אלבק

קורות חיים פרופ' אמנון אלבק

מנכ"ל ומשנה בכיר לנשיא זהר ינון

קורות חיים זהר ינון

משנה לנשיא פרופ' משה לוינשטיין

קורות חיים פרופ' משה לוינשטיין

סגנית הנשיא למחקר פרופ' שולמית מיכאלי גולדברג

קורות חיים פרופ' שולמית מיכאלי

סגנית הנשיא לפיתוח ד"ר שרון גולדמן

קורות חיים ד"ר שרון גולדמן

סגן הרקטור פרופ' אריה רייך

קורות חיים פרופ' אריה רייך

סמנכ"ל לתכנון ולתפעול עופר שרגאי

קורות חיים עופר שרגאי 

סמנכ"ל למנהל ולמשאבי אנוש מאור פינקו

קורות חיים  מאור פינקו

סמנכ"ל כספים ארנון זית

קורות חיים ארנון זית

סמנכ"ל תקשוב ומידע עשהאל מובשוביץ

קורות חיים עשהאל מובשוביץ

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי נעמה גת

קורות חיים נעמה גת

היועץ המשפטי עו"ד דרור פרנקל

קורות חיים עו"ד דרור פרנקל

ראש מִנהל הסטודנטים אילנית בטיט

קורות חיים אילנית בטיט

סמנכ"ל הוראה ולמידה יובל שרייבמן

ביוגרפיה יובל שרייבמן

דקן הפקולטה למדעי החברה פרופ' גיל אפשטיין

קורות חיים  פרופ' גיל אפשטיין

דקן הפקולטה למדעים מדויקים פרופ' עוזי וישנה

קורות חיים פרופ' עוזי וישנה

דקן הפקולטה למדעי החיים פרופ' ירון שב-טל

קורות חיים פרופ' ירון שב-טל

דקן הפקולטה למדעי היהדות פרופ' שמואל רפאל

 קורות חיים פרופ' שמואל רפאל

דקנית הפקולטה למשפטים פרופ' מיכל אלברשטין

קורות חיים פרופ' מיכל אלברשטין

דקנית הפקולטה למדעי הרוח פרופ' דניאלה דוויק

קורות חיים פרופ' דניאלה דוויק 

דקנית הפקולטה לרפואה פרופ' אורלי אבני

קורות חיים פרופ' אורלי אבני

דקן הפקולטה להנדסה פרופ' זאב זלבסקי

קורות חיים פרופ' זאב זלבסקי 

דקנית הפקולטה לחינוך פרופ' זהבית גרוס

קורות חיים פרופ' זהבית גרוס

ראש היחידה ללימודים בין תחומיים פרופ' גיל דיזנדרוק

קורות חיים פרופ' גיל דיזנדרוק

דקנית בית הספר ללימודים מתקדמים פרופ' רונית שריד

קורות חיים פרופ' רונית שריד

דקנית הסטודנטים פרופ' נירה משעל

קורות חיים פרופ' נירה משעל

המזכירה האקדמית ד"ר אורלי פרל

קורות חיים ד"ר אורלי פרל