Skip to main content
 

הנהלת האוניברסיטה

חברי ההנהלה

טבלה
תפקיד שם מידע נוסף
נשיא האוניברסיטה פרופ' אריה צבן

ביוגרפיה פרופ' אריה צבן

רקטור פרופ' אמנון אלבק

ביוגרפיה פרופ' אמנון אלבק

מנכ"ל זהר ינון

ביוגרפיה זהר ינון

משנה לנשיא פרופ' משה לוינשטיין

ביוגרפיה פרופ' משה לוינשטיין

סגנית הנשיא למחקר פרופ' שולמית מיכאלי גולדברג

ביוגרפיה פרופ' שולמית מיכאלי

סגנית הנשיא לפיתוח משאבים עולמי ד"ר שרון גולדמן

ביוגרפיה ד"ר שרון גולדמן

סגן הרקטור פרופ' אריה רייך

ביוגרפיה פרופ' אריה רייך

סמנכ"ל לתכנון ולתפעול עופר שרגאי

ביוגרפיה עופר שרגאי 

סמנכ"ל למנהל ולמשאבי אנוש מאור פינקו

ביוגרפיה מאור פינקו

סמנכ"ל כספים ארנון זית

ביוגרפיה ארנון זית

סמנכ"ל תקשוב ומידע עשהאל מובשוביץ

ביוגרפיה עשהאל מובשוביץ

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי נעמה גת

ביוגרפיה נעמה גת

היועץ המשפטי עו"ד דרור פרנקל

ביוגרפיה  עו"ד דרור פרנקל

ראש מִנהל הסטודנטים אילנית בטיט
סמנכ"ל הוראה ולמידה יובל שרייבמן

ביוגרפיה יובל שרייבמן

דקן הפקולטה למדעי החברה פרופ' גיל אפשטיין

ביוגרפיה פרופ' גיל אפשטיין

דקן הפקולטה למדעים מדויקים פרופ' עוזי וישנה

ביוגרפיה פרופ' עוזי וישנה

דקן הפקולטה למדעי החיים פרופ' דורון גינזבורג

ביוגרפיה פרופ' דורון גינזברג 

דקן הפקולטה למדעי היהדות פרופ' שמואל רפאל

ביוגרפיה פרופ' שמואל רפאל

דקן הפקולטה למשפטים פרופ' אורן פרז

ביוגרפיה פרופ' אורן פרז

דקן הפקולטה למדעי הרוח פרופ' אליעזר שלוסברג

ביוגרפיה פרופ' אליעזר שלוסברג

דקן הפקולטה לרפואה פרופ' קרל סקורצקי

ביוגרפיה פרופ' קרל סקורצקי 

דקן הפקולטה להנדסה פרופ' זאב זלבסקי

ביוגרפיה פרופ' זאב זלבסקי 

דקן הפקולטה לחינוך פרופ' יעקב יבלון

ביוגרפיה פרופ' יעקב יבלון 

ראש היחידה ללימודים בין תחומיים פרופ' גיל דיזנדרוק

ביוגרפיה פרופ' גיל דיזנדרוק

דקנית בית הספר ללימודים מתקדמים פרופ' רונית שריד

ביוגרפיה פרופ' רונית שריד

דיקנית הסטודנטים פרופ' נירה משעל

ביוגרפיה פרופ' נירה משעל

המזכיר האקדמי ד"ר רחל לוי-דרומר

ביוגרפיה ד"ר רחל לוי-דרומר