Skip to main content

תקנונים ואישורים

אישור גובה שכר לימוד ניתן להפיק באופן עצמאי מהאינ-בר (מידע אישי) > בתפריט אישורים להורדה ללא עלות > בחירת שנה רלוונטית (מימין למעלה) > אישור גובה שכר לימוד.

קבלות שכר לימוד ניתן להפיק באופן עצמאי מהאינ-בר (מידע אישי) > בתפריט שכר לימוד > קבלות ושוברים > בחירת שנה רלוונטית (מימין למעלה) > לחיצה על הקובץ של הקבלה הרלוונטית

מדור שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 בבניין 404 חדר 001

(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)
 

טופס פניה למדור שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקה:
רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים - אביטל אמר
סגנית רמ"ח - איריס גל רוה

רמ"ד שכר לימוד - חנה טוילי
צוות המדור: מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמר בן שחר, תמי כהן