Skip to main content

רשות המחקר

RESEARCH AUTHORITY


רשות המחקר של בר-אילן, הכפופה ללשכת סגנית נשיא האוניברסיטה למחקר, עוסקת בקידום החדשנות והמצוינות המחקרית באוניברסיטה. כ-70 מרכזי מחקר ומכונים, כ-700 חוקרים בכירים ואלפי סטודנטים הם מושאי פעילותה.

הרשות מנהלת את תקציבי המחקר ומלווה את החוקרים לאורך כל השלבים בדרך להשגת המימון למחקר מגופים וקרנות שונים, למן הכנת הבקשה למענק ועד לסיומו של המחקר. כמו כן עוסקת הרשות ביצירת שיתופי פעולה מחקריים עם מוסדות אקדמיים ברחבי העולם.

רשות המחקר תומכת במחקר רב-תחומי, מחויבת לנאותות מחקרית, לכללי האתיקה המקובלים, ליושרה אקדמית ולבטיחות. מחקרים שנעשו ונעשים בבר-אילן תורמים לפתרון בעיות מקומיות וגלובאליות, כגון פיתוח תרופות וטכנולוגיות חיוניות בתחום המים, האנרגיה והסביבה, ולצד כך שיפור בתחומי החינוך והרווחה.

לינק לאתר רשות המחקר>>