Skip to main content

מכוני מחקר

מכוני מחקר

 

באוניברסיטת בר-אילן פועלים מכוני מחקר רבים שעוסקים בקידום, מחקר והוראה של תחומים שונים המעסיקים את האקדמיה, החברה והממשל. חלק ממכוני המחקר רב-תחומיים ונוגעים תחת קורת גג אחת בשדות מדעיים אחדים, וחלקם מתאפיינים בעיסוק בנושאים ובמטרות ממוקדים יותר. כל המכונים עושים שימוש בידע האקדמי המגוון המיוצר ונצבר באוניברסיטה – ממדעי הרוח, דרך מדעי החברה, המדעים המדויקים, מדעי החיים וחינוך; המחקרים בהם תורמים להרחבת הידע על היהדות, מוח האדם, פיתוח חומרים ועוד. מכוני המחקר משרתים את הציבור בדרכים שונות ומבטאים בפעילותם את רוחה ההומניסטית של בר-אילן.

הנה כמה ממכוני המחקר הפעילים של אוניברסיטת בר-אילן
 

המרכז הרב-תחומי לחקר המוח ע"ש לסלי וסוזן גונדה
תעלומת המוח ופעולתו היא אחת השאלות שעסיקו מדענים מאז ומעולם. ההתקדמויות המדעיות והטכנולוגיות החדשניות של המאה ה-21 פותחות בפנינו צוהר נדיר להבנת המנגנונים הפיזיולוגיים והחישוביים שדרכם המוח מכוון את האופן בו אנו תופסים את העולם ופועלים בתוכו. הבנת רזי המוח דורשת גישה רב-תחומית ושילוב של מומחיות וכלים מאסכולות שונות: פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, הנדסה, פרמקולוגיה, פסיכולוגיה, בלשנות ומתמטיקה. המרכז הרב-תחומי לחקר המוח הוא המרכז הראשון לחקר המוח בישראל המאגד תחת קורת גג אחת חוקרים מתחומים שונים ומעניק לתלמידיו הכשרה רב תחומית בחקר המוח.

המרכז הרב תחומי לחקר המוח ע"ש לסלי וסוזן גונדה

 

המכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים
במכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים עוסקים בפיתוח גישות מבוססות ננוטכנולוגיה לתחומי האנרגיה, המגנטיות, האופטיקה,הפוטוניקה, ננו חומרים, ננו רובוטיקה, הקלינטק והביורפואה.

 

מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים
מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים עורך מחקרים מכווני מדיניות בנושאים אסטרטגיים – במיוחד בנושאים הקשורים לביטחון הלאומי של ישראל ולמדיניות החוץ שלה – ובסוגיות אזוריות במזרח התיכון.

 

הקתדרה לחינוך לערכים, לסובלנות ולשלום ע"ש יוסף בורג
הקתדרה לחינוך לערכים, לסובלנות ולשלום ע"ש יוסף בורג, תורמת לקיום יחדיו של מגוון הקבוצות בחברה הישראלית, מתוך שיתוף פעולה, הבנה הדדית, וסובלנות חברתית, ולסייע לקובעי מדיניות החינוך ולמחנכים בשדה, בתחום החינוך לערכים לסובלנות ושלום, לאור מגמות של קיטוב בחברה הישראלית, ועל רקע האלימות הגואה באזורנו.

 

המכון לאינטגרציה
‏‏מטרת המכון לאינטגרציה היא קידום האינטגרציה החברתית במערכת החינוך וקידום ההישגים הלימודיים של התלמידים מהשכבות החלשות, הלומדים במערכת החינוך, תוך התערבות במערכת החינוך. המכון הוא מכון למחקר יישומי. ממצאי המחקרים מיושמים בשדה החינוך ויעילותם נבחנת תוך כדי תהליך ההתערבות ובסופו.

 

מרכז דהאן 
מרכז דהאן לחקר מורשת יהדות ספרד וקהילות ישראל במזרח, פועל לטיפוח ולהעלאת המודעות לשימור המסורות והמורשת הספרדית והמזרחית, תוך שימת דגש על התמודדות עם בעיית הניכור של הנוער היהודי למורשתו.

 

מרכז לוקשטיין
מרכז לוקשטיין, פועל במגוון בתי-ספר למען יצירת תוכניות לימודים דיגטליות ועיצובן.


 

מכון סלטי לחקר הלאדינו
מכון סלטי לחקר הלאדינו, מציע לסטודנטים ולכלל הציבור פעילות מחקר והוראה המצעידה את הלאדינו למאה ה-21 ומשמרת אותה. המרכז משמש אכסנייה למפגשי חוקרים מן הארץ ומן התפוצות, והוא מהווה בית לטיפוח דור חדש של חוקרים צעירים המבקשים לתרום משלהם לחקר שפת הלאדינו ותרבותה.

 

מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה
מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה, משלב בין לימוד הקבלה לפי השיטה האקדמית המחקרית-המדעית ובין לימוד חוויתי-פנימי-רוחני שלה.

 

מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית
מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית, עוסק בחקר תופעת ההתבוללות על היבטיה וגילוייה השונים, בניסיון להצביע על שורשיהם, ובמציאת דרכי התמודדות לשם חיזוק החיוניות של העם היהודי בזמננו.