Skip to main content

תקנוני האוניברסיטה ונהלים

חוק זכויות הסטודנטים

חוק זכויות הסטודנטים נועד להגדיר ולקבוע זכויות הקשורות לנגישות להשכלה גבוהה, ולהבטיח את זכויותיהם של הסטודנטים והסטודנטיות בישראל על בסיס עקרונות של שוויון הזדמנויות וללא אפליה על בסיס דת, לאום, מגדר, מעמד וכדומה. החוק עוסק בנושאים מרכזיים עבור סטודנטים ומועמדים, הקשורים למשל לקבלה ללימודים, מלגות, משמעת, בחינות וחופש הביטוי וההתארגנות, לצד נושאים נוספים העשויים לעניין כל מי שלומד באוניברסיטה.

לחוק זכויות הסטודנט

 

ועדת הסטטוס לתואר ראשון

הוועדה קובעת את מעמדם האקדמי של סטודנטים וסטודנטיות לתואר ראשון, למשל האם הם נחשבים לסטודנטים מן המניין, האם האוניברסיטה מכירה בלימודים קודמים שלהם האם הם זכאים לפטור ואילו חובות לימודים כלליים חלות עליהם. מדור הסטטוס באוניברסיטה הוא הגוף המיישם את החלטות הוועדה. המסמך המקושר מכיל את תקנון ועדת הסטטוס ואת תחומי האחריות שלה.

לתקנון ועדת הסטטוס

 

נוהל קבילות הסטודנטים

לרשות הסטודנטים והסטודנטיות עומד נציב קבילות, שבו ניתן להיעזר במקרים של פניות ובעיות שלא טופלו כראוי ביחידות הרלוונטיות. ניתן לקבול בעניינים הקשורים ליחידות האקדמיות או המנהליות וגם בנוגע לשירותים שניתנים על ידי גורמים חיצוניים בקמפוס. מטרת נציב הקבילות להבטיח שנשמרות זכויותיהם החוקיות של סטודנטים, סטודנטיות, מועמדים ומועמדות. במסמך תוכלו לקרוא כיצד יש לפנות לנתיב הקבילות, באילו עניינים הוא מטפל ומהן דרכי עבודתו.

לנוהל קבילות סטודנטים 

 

סיום לימודים והצטיינות בתואר

כדי לסיים את התואר ברמה הרשמית ולקבל את הניירת והאישורים המעידים על השלמת חובות הלימודים, יש לפנות למשרד הרשם. במסמך זה תוכלו למצוא את המידע הנוגע להתקשרות עם לשכת הרשם באוניברסיטה וכן לברר האם אתם סיימתם את הלימודים בהצטיינות/הצטיינות יתרה.

מצטייני הדיקן והרקטור הם קבוצה קטנה של סטודנטים וסטודנטיות בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר באוניברסיטה, המאותרים אחת לשנה על בסיס הישגיהם האקדמיים ועל פי קריטריונים אובייקטיביים בלבד. מצטייני הדיקן מהווים 3% מהסטודנטים באוניברסיטה ומתוכם בודדים ובודדות מאותרים כמצטייני רקטור. במסמך תוכלו ללמוד על הקריטריונים להצטיינות דיקן/רקטור.

למדור מינהל סטודנטים משרד הרשם

 

בית הספר לתארים מתקדמים

בית הספר מיועד לתלמידי ותלמידות תואר שני ושלישי ועוסק בכל מה שקשור להרשמה, קבלה, מינוי מנחים לעבודות מחקר, עמידת הסטודנט או הסטודנטית בדרישות לתואר, הגשת הצעת מחקר וביצוע המחקר בפועל. המסמך מכיל את כל המידע הרשמי בנוגע ללימודים מתקדמים ומשלים את הידע שמקבלים הסטודנטים והסטודנטיות במחלקות הרלוונטיות.

לתקנון ולנהלי בית הספר לתארים מתקדמים

 

נוהל התאמות לסטודנטים במילואים

כדי להקל על סטודנטים וסטודנטיות היוצאים לשירות מילואים, האוניברסיטה מציעה זכויות והתאמות שונות. ההקלות קשורות לגמישות בלוחות זמנים, פטור מנוכחות, נ"ז, סיוע בהשגת חומר לימודי ועוד. ההקלות תקפות גם לסטודנטים וסטודנטיות הורים לילדים צעירים שבני הזוג שלהם יוצאים לשירות מילואים. במסמך תמצאו פרטים על ההתאמות, התנאים לקבלתן ועל דרכי השגתן מהאוניברסיטה.


לנוהל מילואים

נוהל הורות

האוניברסיטה מציעה התאמות והקלות לסטודנטיות שעוברות טיפולי פוריות, לאחר לידה ולהורים טריים, כולל לאחר אימוץ. ההקלות כוללות גמישות בלוחות זמנים, פטורים מנוכחות, חניה בקמפוס לנשים הרות ועוד. במסמך תמצאו את שורת ההתאמות, אנשי הקשר שאליהם ניתן לפנות בבקשות מסוג זה וטופס פנייה לקבלת ההתאמות.


לנוהל הורות

 

פעילות ציבורית בקמפוס

אוניברסיטת בר-אילן תומכת בחופש הביטוי ומאפשרת פעילות ציבורית בתחומה, ביוזמת סטודנטיות, סטודנטים עובדים ועובדות השייכים אליה. הפעילות כוללת הקמת תאים פוליטיים, אירועים, פרסום מודעות, אסיפות, הפגנות ופעילות הסברה. במסמך תוכלו לקרוא על התנאים לייזום והפקת הפעילות ועל נהלי הגשת בקשה לקיומה, כולל הטפסים שנועדו לשם כך.

לתקנון פעילות ציבורית בקמפוס אוניברסיטת בר אילן