Skip to main content

סגל

חוקר

חוקרים קורונה בר-אילן

תקופת הקורונה הציבה בפני החברה אתגרים לא פשוטים, וכחלק מכך אוניברסיטת בר-אילן מחויבת להסתגל לשגרה החדשה כגוף אקדמי וכמוסד השכלה. כקהילה חוקרת, המשבר יצר עבורנו הזדמנויות למחקרים בתחומים מגוונים הקשורים הן לנגיף המסוים והן להתמודדות עם מגיפות בכלל, להתנסויות מסוגים חדשים ולמעורבות בקהילה. פריצות דרך מדעיות, פיתוחים טכנולוגיים חדשים וניתוח המצב מזוויות שונות ומעניינות מצטרפים להישגיה של בר-אילן בתקופה זאת.