Skip to main content

סגל

סגל

סגל האוניברסיטה

הסגל האקדמי הוא ליבת ההוראה והמחקר בכל אוניברסיטה. באוניברסיטת בר-אילן שוקדים על מעורבותם של חברי וחברות הסגל בחיי הקמפוס ועל קידומם. המידע בעמוד זה נועד לשרת את חברי הסגל ולספק להם את המידע היום-יומי למחקר ולהוראה, יחד עם קישורים ועדכונים שימושיים, חדשות והודעות בנוגע לקולות קוראים, פרסים, זכיות במענקים, הוקרה והזדמנויות אחרות בקמפוס ומחוצה לו. מרצים ומרצות חדשים יוכלו למצוא כאן גם מידע על אירועי אוריינטציה וקווים מנחים להתקדמות אקדמית

אירועים