Skip to main content

סגל

סגל

סגל האוניברסיטה

מרצים ומרצות, חוקרים וחוקרות הם ליבת ההוראה והמחקר בכל אוניברסיטה. אוניברסיטת בר-אילן שוקדת על מעורבותם של חברי וחברות הסגל בחיי הקמפוס ועל קידומם. לצד המצוינות האקדמית שלהם, נטועים חברי הסגל של בר-אילן חזק בתוך הקהילה. בהתאם לכך, הם לא רק מנחילים את ערכי המעורבות החברתית אלא גם מיישמים אותם, ובעתות משבר אף ביתר שאת.
בימים אלה שרויה החברה הישראלית במלחמה, הקימו אנשי בר-אילן 56 יוזמות ומיזמים למען הקהילה המעניקים שירותים נחוצים כמו קו חם לתמיכה פסיכולוגית; שירותי תרגום, מרכז סיוע לילדים; ייעוץ משפטי בתחומים שונים; קליניקה ניידת לאופטומטריה, ועוד.

אירועים