Skip to main content
קימות

מרכז חדש לאנרגיה וקיימות

אוניברסיטת בר-אילן הקימה מרכז לאנרגיה ולקיימות, שיתמקד בפיתוח מחקרים בתחום האנרגיה המתחדשת עד לשלב שבו הם הופכים לתוצרים בעלי פוטנציאל למסחור, וכן יטפח יזמים וחוקרים המועמדים להנהגת תעשיית האנרגיה בישראל. במרכז שותפים חוקרים מובילים מישראל ומחו"ל, נציגי משרדי ממשלה, יזמים הפועלים בחברות תעשייתיות מתחומי המדע והטכנולוגיה, וכן מומחים בתחומי הרגולציה, איכות הסביבה, קיימות וחינוך.

זרקורים על אנרגיה וסביבה

שכבת האוזון

ה-16 בספטמבר הוא "היום הבינלאומי להגנה על שכבת האוזון". מטרתו להגביל את הייצור והשימוש בחומרים שגרמו לפתיחת החור באוזון.

ייבוש החולה

ב-30 באוקטובר 1957 מצוין סיום ייבוש החולה. דותן רותם, דוקטורנט במחלקה לגאוגרפיה ולימודי סביבה כותב על הביצה שאיננה עוד

יום האורבניזם

יום האורבניזם העולמי החל ב-8 בנובמבר, נועד להעלות את המודעות לתכנון עירוני חכם ומודרני המציע מגורים לצד איכות חיים, לאוכלוסיית העולם המתרחבת וגדלה.