Skip to main content

תעריפי שכר הלימוד ותשלומים נלווים

גובה שכר הלימוד היסודי בשיעור 100% נקבע על-ידי ועדת מלץ.
גובה שכר הלימוד נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה והוא צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2022 (לרבות סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' או קיץ).
גובה שכ"ל מתעדכן כל 15 לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

להלן תעריפי שכ"ל לשנת תשפ"ג

טבלה
שכר לימוד תעריף
שכר לימוד  יסודי  לתלמידי תואר ראשון ישראלים 10,932 שקל * תעריף נמוך.
שכר לימוד יסודי  לשאר התארים לישראלים 14,774 שקל. תעריף גבוה.
חיוב 10% בגין לימודים חלקיים / תקורת גרירה לתואר ראשון- 1,093.20 שקל.
חיוב 10% בגין גרירה לשאר התארים- 1,477.40 שקל.

להלן תעריפי תשלומים נלווים לשנת תשפ"ג

תשלומים נלווים הינם קבועים ואינם תלויים בהיקף הלימודים, תכנית הלימודים או מועד תחילת הלימודים והם ייגבו מדי שנה אקדמית (מיום פתיחת שנת הלימודים הרשמית ועד לסוף השנה).

התשלומים הנלווים צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2022 (לרבות סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' או קיץ) ומתעדכנים כל 15 לחודש.

טבלה
תשלום סכום
דמי אבטחה לשנת תשפ"ג 562 שקל
דמי רווחה לשנת תשפ"ג 352 שקל
דמי ארגון להתאחדות הסטודנטים הארצית 10 שקל

דגשים

 • תעריפים אלו הינם עבור תכנית לימודים העומדת על 100% שכ"ל, התשלום בפועל הינו בהתאם לכמות שעות הלימוד אליהם רשום הסטודנט בפועל.
 • סטודנטים אזרחי חו”ל: ישלמו שכ”ל הגבוה ב-25% משכ”ל היסודי התקף באותה שנה.
 • סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי: במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר חייבים להודיע על כך למחלקת שכר לימוד והם  ישלמו שכ”ל הגבוה ב-25%  משכ”ל היסודי התקף באותה שנה. סעיף זה חל במקרים בהם תשלום שכר הלימוד על ידי הגוף המממן מתקבל ישירות לאוניברסיטה.
 • האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לשנות את גובה שכ”ל בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה ו / או מוסדות האוניברסיטה.
 • האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לגבות מסטודנט הלומד בתואר ראשון פחות מ-18 שעות לפי תעריף הגבוה.*
 • קורסים שסטודנט ייקח במסגרת דרישת קדם כדי לסיים את הדרישות במחלקה שלו, לא יוכלו לשמש כקורסים עודפים לצורך קבלת גמול השתלמות.
 • כל שינוי בהוראות הקשורות בשכר הלימוד לגבי סטודנט מסוים ו/או ויתור על חוב, יהיה תקף רק על סמך הודעה בכתב מטעם האוניברסיטה אשר עליה יהיה חתום ראש מחלקת שכר לימוד ותל"מ.
 • סטודנט יקבל תואר לאחר השלמת חובותיו האקדמיות ובתנאי ששילם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים.
 • סטודנט יקבל החזר שכר לימוד רק אם הודיע על כך בתקופת השינויים המוגדרת.
 • סטודנט לא יוכל לקבל שני תארים שונים באותה חלוקת תארים. למעט אם התואר השני בתעודת הוראה.
 • תלמיד הלומד באותה שנה לקראת תארים שונים, יחושב שכר הלימוד שעליו לשלם ע"י צרוף תעריפי שכ"ל כפי שנקבע לכל תואר בנפרד.

*לתלמידי תואר ראשון- בשכ”ל כפופה להחלטת הממשלה ויישומה ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנה”ל תשפ"ג 2023. ההחלטה מבוססת על התחייבות הממשלה לממן הפחתה זו כתנאי לביצועה. לפיכך היה ולא תקבל האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא שכר-הלימוד האמור לעיל. 

 

תשלומים נילווים - לשנת הלימודים תשפ"ג

דמי רווחה - 352 ש"ח

 • אם אינכם מעוניינים בשירותי הרווחה עליכם להגיש בקשה לוויתור על דמי רווחה עד יום פתיחת שנת הלימודים הרשמית כ"ח תשרי תשפ"ג 23/10/2022.
 • סטודנטים בתכניות מיוחדות המתחילים את לימודיהם בסמס' ב' וקיץ יוכלו להגיש בקשה לויתור דמי רווחה עד היום הראשון לפתיחת התכנית.

בקשה לוויתור על דמי רווחה בשנת תשפ"ג יש להגיש החל מ-01/08/22 באמצעות:

פניה מנהלית - מערכת אינ-בר > בתפריט "בקשות ואישורים" > הגשת בקשה > בחירת קטגוריה "שכר לימוד" > בקשה לביטול דמי רווחה > הזמנה

מועד הגשת הבקשה לביטול דמי רווחה בשנת תשפ"ג:

1. ניתן להגיש את הבקשה עד יום פתיחת שנה"ל, כ"ח תשרי תשפ"ג, 23/10/2022

2. למתקבלים ונרשמים מאוחר (לאחר תאריך 23/10/2022) היום האחרון להגשת הבקשה לביטול רווחה הוא יום עריכת תכנית הלימודים (יום הרישום לקורסים). 

סטודנטים אשר אינם רשומים לקורסים ונבחנו ו/או הגישו עבודה באותה שנה, לא יחויבו בדמי רווחה ושירותים.

דמי ארגון להתאחדות הסטודנטים הארצית - 10 ש"ח 

לתלמידי תואר ראשון ושני תשלום זה הינו חובה ולא ניתן לביטול.

אבטחה – 562 ש"ח

 דמי האבטחה אינם ניתנים לביטול.

סטודנטים אשר אינם רשומים לקורסים ונבחנו ו/או הגישו עבודה באותה שנה לא יחויבו בשמירה.

פרטים נוספים

פירוט סל שירותי הרווחה - לשנת תשפ"ג

שירותי רווחה:  הנחה של 50% בתשלומי החנייה בחניונים סביב הקמפוס (10 ש"ח במקום 20 ש"ח), הנחה באישור כניסה על קטנוע לקמפוס, מתנות במהלך שנת הלימודים, שירות הדפסות מוזל, השאלת ציוד לדירות, פינות קפה ועמדות חימום אוכל, מרחבי למידה, הנחות והטבות בבתי עסק שונים, מועדון צרכנות, סיוע לסטודנטים דיירי מעונות ועוד.
 

שירותי אקדמיה: ליווי וסיוע בפניות אקדמיות בשגרת הלימודים, פרויקט "נחיתה רכה"- חניכה של סטודנטים חדשים תמורת מלגה,  ייצוג בוועדת משמעת, שיעורי תגבור ומרתונים מוזלים במגוון קורסים, סדנאות העשרה מסובסדות, שירותי ייעוץ עו"ד וסיוע במגוון נושאים משפטיים, מתן מענה אקדמי בפניות ציבור, ייעוץ פסיכולוגי מסובסד, מאגר סיכומים ובחינות באתר האגודה, סיוע למילואימניקים, ייצוג מול הפקולטות והמחלקות, אפשרות צילום קורסים והעלאתם לרשת, קורסי שפות במחירים מיוחדים המקנים פטור מנק"ז, ארגון סיורים לימודיים ומאגר השאלות רחב הכולל מילוניות, מחשבונים, תנ"ך ומילון עברית-ערבית. 
 

אירועים: הפקת אירועים שונים, מאירועי מחלקות ועד הפקות ענק והכל במחירים מוזלים לחברי אגודה, כרטיסים מוזלים ליום הסטודנט, פעילויות תרבות, הנחות במופעים, סרטים, הנחה בשבתות קמפוס, אירועים מחלקתיים, אירועי ערב, הפסקות פעילות עם נשנושים, שתיה ומוסיקה ועוד מגוון אירועים ופעילויות.
 

בתחום המעורבות החברתית: מגוון מלגות, מועדון דיבייט ומודל או"ם, מעורבות חברתית בקהילה, פעילויות ספורט,  משלחות ופרויקטים בארץ ובחו"ל, ליווי קבוצות של "תגלית", תאים חברתיים ופוליטיים, סיוע לאוכלוסיות שונות ובהן עולים חדשים, הקמפוס החרדי, המגזר הערבי ועוד.
 

תשלום מראש של שכר הלימוד - לשנת תשפ"ג

 

 • סטודנט לתואר ראשון,  שני,  רפואה, ו/או תעודת הוראה המעוניין לשלם מראש את כל שכר הלימוד יוכל לפנות למחלקת שכר לימוד לקבלת שובר תשלום ולשלם עד 15/09/22 ויהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5%, בתנאי שיערוך תכנית מלאה ויחויב במינימום 100% שכל.
 • ההנחה תינתן לאחר תקופת השינויים של סמסטר ב', לאחר בחינת היקף תכנית הלימודים.
 • אם היקף תכנית הלימודים יהיה נמוך מ-100% לא תינתן הנחה  בשיעור של 2.5%.

 

אופן הגשת הבקשה לתשלום מראש של שכר לימוד:

 

 • מערכת אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > בחירת קטגוריה "שכר לימוד" > בקשה להפקת שובר תשלום מראש > הזמנה

הפניה המנהלית תהיה פתוחה להגשה במערכת אינ-בר מהתאריך 01/08/22 עד 15/09/22.

מלגות
 • כספי המלגות יוזנו למצב חשבון של הסטודנט ויתקזזו עם היתרה לתשלום.
 • מלגות/מימונים אשר אינן מממנים את מלוא שכר הלימוד, יכסו את התשלומים האחרונים ועל התלמידים לשלם יתרת חלקם בתשלומים הראשונים.
 • בכל מקרה שהגורם המממן לא ישלם את שכר הלימוד במלואו או בחלקו או שהאישור יגיע באיחור, מוטלת האחריות לתשלום במועד על הסטודנט ועליו לדאוג לפירעון החוב.
 • סטודנט שקיבל מלגה והפסיק לימודיו, תבוטל זכאותו למלגה והוא יחויב בשכר לימוד בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 במרכז שירות וגיוס 502/19
(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)

טופס פניה למחלקת שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקהרמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמי חג'בי