Skip to main content

קורסים שמיעה חופשית

מידע כללי:

שומע חופשי הינו תלמיד שלא עבר הליך קבלה פורמלי לאוניברסיטה ונרשם לקורסים לפי בחירתו לצורך השכלתו האישית. לימודים אלו אינם בגדר דרישות אקדמיות. זכותו להשתמש בספריה, להגיש עבודות ולהשתתף בקורס כסטודנט רגיל ורשאי להיבחן בקורסים אליהם הוא נרשם.

ימי ההרשמה לקורסים יתקיימו בתאריכים:
יום חמישי, כד' תשרי תשפ"ב         30.9.2021

יום ראשון, כז' תשרי תשפ"ב          3.10.2021

יום שני, כח' תשרי תשפ"ב             4.10.2021

יום שלישי, כט' תשרי תשפ"ב         5.10.2021

יום ראשון לפתיחת שנה"ל: יום ראשון 10 באוקטובר 2021, ד' חשוון תשפ"ב.

לידיעתך! מערכת שעות המכילה את האינפורמציה על הימים, שעות וקודי הקורסים השונים למחלקותיהם, ניתנת לצפייה באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן.

אם הנך סטודנט/ית ותיק/ה עליך לפעול בהתאם לדרישות הכלליות לרישום במסגרת שמיעה חופשית:

 1. א. תלמיד שהיה רשום בעבר ללימודים לקראת תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ולא סיים, יוכל להירשם במסגרת "שמיעה חופשית" אך ורק על פי היתר של מדור הסטטוס.
  ב. תלמידי תואר שני ושלישי, יוכלו להירשם במסגרת "שמיעה חופשית" אך ורק על פי היתר של ביה"ס לתארים מתקדמים
   
 2. "שומע חופשי" המבקש להפוך לסטודנט הלומד לקראת תואר אקדמי, יגיש בקשתו למדור לקבלת תלמידים (תואר ראשון) או לביה"ס ללימודים מתקדמים (תואר שני או שלישי), בתאריכי הרישום של כל שנה, ובקשתו תידון על פי הנהלים המקובלים בוועדות הקבלה. שומע חופשי הנרשם לקורסים של תואר שני רשאי להירשם עד ל-4 שעות סמסטריאליות בלבד. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.

  אם וכאשר יתקבל, מי שהיה שומע חופשי, ללימודים לקראת תואר, תידון ההכרה בקורסים אותם למד על ידי מדור הסטטוס או ביה"ס ללימודים מתקדמים תוך תיאום והסכמה עם המחלקות הנוגעות בדבר.
 3. רישום לשמיעה חופשית מתבצע דרך מערכת האינבר לקורסים המופיעים באשכול הלימודים בלבד. לרישום לקורסים שאינם מופיעים באשכול, יש לפנות למזכירות המחלקה.
   
 4. שומע חופשי הנרשם לקורסים של תואר ראשון רשאי להירשם לתכנית חלקית (עד 26 שעות סמסטריאליות במצטבר כל השנים) לכל היותר.

תהליך ההרשמה לשמיעה חופשית:

רישום לקורסים במסגרת שמיעה חופשית:

יש להכנס לקישור לפתיחת משתמש חדש לשנה"ל תשפ"ב (גם לנרשמים משנים קודמות). יש לפתוח משתמש חדש מספר ימים לפני ימי הרישום על מנת שהפרטים יהיו מעודכנים בזמן הרישום טופס ההרשמה כרוך בתשלום של 20 ₪.

לאחר הרישום וביצוע תשלום דמי פניה יתקבל אישור לדואר האלקטרוני על קליטת פנייתך. למחרת יש להכנס לאינבר, לאפס סיסמא ולהכנס למערכת האילנט.
לרישום לקורסים* יש ללחוץ על לשונית "יועץ וירטואלי" בסרגל הכלים הכחול מימין. יש לחתום על הצהרת הלימודים שתופיע. להמשך רישום יש ללחוץ על אשכול "לימודים כלליים", תעלה רשימה של קורסים. לבחירת קורס יש ללחוץ על העפרון, לאשר בחירה והקורס ישתבץ (יהיה ניתן לראותו תחת "קורסים ללא מועדים"/"מערכת שעות-סטודנט"). לאחר הרישום תעלה הודעת חיוב. יש לשלם בתוך 4 שעות מזמן הרישום. במידה והתשלום לא יעודכן תוך 4 שעות, הקורסים ימחקו. לאחר הרישום יש להיכנס לאינבר --- מצב חשבון --- תשלום חוב---- ולשלם את שכר הלימוד עבור הקורס/ים. (סרטון הדרכה


*הרשמה לקורסי אנגלית שפה זרה תתקיים באמצעות רישום יועץ מחלקתי. יש לפנות למזכירות המחלקה לאנגלית שפה זרה. לאחר הרישום יש להיכנס לאינבר> מצב חשבון> תשלום חוב> ולשלם את שכר הלימוד עבור הקורס/ים. (סרטון הדרכה

במסגרת שמיעה חופשית, לא ניתן ללמוד יותר מ-26 ש"ס במצטבר. שומע חופשי הנרשם לקורסים של תואר שני רשאי להירשם ל-4 ש"ס בלבד.

מגבלות על רישום לקורסים:

 • אין להירשם לקורסים חופפים במועדם (יום ושעה) חפיפה זו אסורה על פי תקנון האוניברסיטה.
 • אי עמידה בתנאי קדם ו/או בדרישות מקדימות לקורס.

לאחר התשלום, על הסטודנט להכנס לוודא כי הקורסים הרשומים ב"מערכת מידע אישי לסטודנט" (מערכת שעות- רשימה- סמסטר א'/ב'/שנתי) משקפים במדוייק את מצב ההרשמה.

האוניברסיטה תשתדל לקיים את הקורסים על פי מתכונתם המתפרסמת בזה. עם זאת שומרת לעצמה האוניברסיטה את הזכות להכניס שינויים בלוח זמני הקורסים או לבטל קורסים אם לא יהיה מספר סביר של מועמדים או מכל סיבה טכנית אחרת.

שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ב:

שכר הלימוד לשעתיים סמסטריאליות (ש"ס) - 1,150 ש"ח 

 1. רישום לעד 6 ש"ס מותנה תשלום אחד באשראי תוך 4 שעות. רישום בהיקף שמעל ל-6 ש"ס ניתן לשלם בשני תשלומים.
 2. תיכוניסטים שירשמו לקורסים עד היקף של 12 ש"ס יחוייבו ב-50% מגובה מחיר של שמיעה חופשית. מעבר לשעות אלו יחויב בתעריף מלא של שמיעה חופשית. 

ביטול לימודים:

 1. שומע חופשי המפסיק את לימודיו מסיבה כלשהי, חייב להודיע על כך מיידית בכתב למדור תל"מ בטופס פניה. אי הודעה כנ"ל תחייב את התלמיד בתשלומי שכ"ל כמפורט להלן.
 2. תלמיד המודיע על ביטול הרשמתו לקורסים עד סוף תקופת השינויים בלבד, 13-27 באוקטובר 2021, ז'- כא' חשוון, תשפ"ב, יוחזר לו כספו.
 3. תלמיד המודיע על ביטול הרשמתו לאחר תקופת השינויים יחויב במלוא שכר הלימוד גם אם לא השתתף בלימודים.

הרשמה לבנות שירות לאומי:

ניתן להירשם לקורסים במסגרת השירות הלאומי במדרשה לבנות.

בחינות ותוצאותיהן:

שומע חופשי רשאי להיבחן בקורסים אליהם נרשם. ההשתתפות בבחינות מותנית בתשלום כל שכ"ל שהתבקש.

שומע חופשי רשאי להבחן אך ורק בקורסים אליהם נרשם באופן רשמי.

עליך לוודא היטב כי כל הקורסים שלמדת רשומים.

לא תינתן כל אפשרות להיבחן בקורסים שלא נרשמת אליהם כדין.

את תוצאות הבחינות ניתן לראות באתר האינטרנט של האוניברסיטה באמצעות מערכת מידע אישי לסטודנט "אינ-בר".

דו"ח לימודים:

דו"ח לימודים ניתן להפיק באופן עצמאי במערכת האינבר.

שימוש בשירותי הספריות באוניברסיטה:

שומע חופשי זכאי, עם הצגת אישור על הרשמתו כשומע חופשי, לקבל את השירותים הניתנים על ידי מערכת הספריות שבאוניברסיטה.

ועדת משמעת:

התלמידים חייבים להקפיד על התנהגות ומשמעת ההולמת סטודנטים באוניברסיטה בעלת צביון דתי ולמלא אחרי ההוראות בנדון זה המפורטות בתקנות השונות של האוניברסיטה. כעבירה על כללי המשמעת תיחשב (בין אם בוצעה בין כתלי האוניברסיטה או מחוצה להם):

א. התנהגות הפוגעת בכבוד המוסד או במוסר הציבורי.

ב. פגיעה בשלטונות האוניברסיטה, מוריה, פקידיה ועובדיה ואי ציות להוראותיהם.

ג. הטעיית שלטונות האוניברסיטה, מוריה, פקידיה ועובדיה בידיעה כוזבת וכד'.

ד. הונאה בבחינה (העתקה, שיחה עם חבר בשעת הבחינה וכד'( או מעשה תרמית דומה )זיוף, השגת חתימות מורים בערמה וכד').

ה. פגיעה ברכוש האוניברסיטה.

שומע חופשי שעבר על אחד מכללי המשמעת הללו יובא לדין בפני ועדת המשמעת המוסמכת להטיל עליו עונש או עונשים שונים.

שונות:

האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם ללוח הזמנים כמפורט בידיעוניה השונים (ראה להלן). למרות זאת שומרת לעצמה האוניברסיטה את הזכות להאריך את שנת הלימודים או לשנות את מועד הסמסטרים והחופשות ו/או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפי שיקול דעתה. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מהסעיפים לעיל וזאת על פי החלטה של הגורמים המוסמכים והמופקדים על הנושאים המוזכרים לעיל. לצורך בירורים שונים וכל הקשור בנושא שומע חופשי, יש לפנות למדור תל"מ.

פקולטות ומחלקות 

טופס הרשמה:

ההרשמה כרוכה בתשלום של 20 ₪

שמיעה חופשית תשפ"ב