Skip to main content

קורסים בשמיעה חופשית

ללמוד ללא תנאי קבלה- קורסים ב"שמיעה חופשית"

קורסים בשמיעה חופשית הם מבחר של קורסים אקדמיים המתקיימים במסגרות תוכניות הלימודים לתארים אקדמיים באוניברסיטה, הפתוחים להרשמה ולהשתתפות גם עבור הקהל הרחב. כלומר: אין צורך לעמוד בתנאי קבלה מסוימים, וגם אין צורך לעמוד במבחנים ובמטלות הקורס. פשוט לבוא, לשמוע, ללמוד, להעשיר את הידע ולהנות מהחוויה האקדמית.

כיתת לימוד

 

מידע כללי:

השתתפות בקורס כשומעים חופשיים פוטרת אתכם מלעבור את הליך הקבלה לתואר או להיות כפופים לדרישות אקדמיות. השומעים החופשיים רשאים להשתתף בהרצאות, להשתמש בספרייה, להגיש עבודות ככל הסטודנטים וגם לגשת לבחינות הסיום, מבלי להיות מחויבים למסגרת אקדמית מלאה.

סטודנטים ותיקים המעוניינים להיות שומעים חופשיים יפעלו בהתאם לדרישות הכלליות לרישום במסגרת שמיעה חופשית:

 1. א. תלמיד שהיה רשום בעבר ללימודים לקראת תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ולא סיים, יוכל להירשם במסגרת שמיעה חופשית בהיתר של מדור הסטטוס.
  ב. תלמידי תואר שני ושלישי, יוכלו להירשם במסגרת שמיעה חופשית בהיתר של ביה"ס לתארים מתקדמים
   
 2. שומע חופשי המבקש להפוך לסטודנט לתואר אקדמי, יגיש בקשתו למדור לקבלת תלמידים (תואר ראשון) או לביה"ס ללימודים מתקדמים (תואר שני או שלישי), בתאריכי הרישום של כל שנה, ובקשתו תידון על פי הנהלים המקובלים בוועדות הקבלה. שומע חופשי הנרשם לקורסים של תואר שני יוכל להירשם עד ל-4 שעות סמסטריאליות. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.

  שומע חופשי שהתקבל ללימודים לקראת תואר, תידון ההכרה בקורסים אותם למד על ידי מדור הסטטוס או ביה"ס ללימודים מתקדמים תוך תיאום והסכמה עם המחלקות הרלוונטיות.
 3. רישום לשמיעה חופשית מתבצע במערכת האינ-בר לקורסים המופיעים באשכול הלימודים. לרישום לקורסים שאינם מופיעים באשכול, יש לפנות למזכירות המחלקה.
 4. שומע חופשי הנרשם לקורסים של תואר ראשון יכול להירשם לתוכנית חלקית הכוללת עד 26 שעות סמסטריאליות במצטבר כל השנים, לכל היותר.

מועדי הרשמה לקורסי סמסטר ב':

ההרשמה לקורסים במסגרת שמיעה חופשית לסמסטר ב' בשנה"ל תשפ"ד תתקיים בין התאריכים כ"ד ניסן - י"א אייר, תשפ"ד, 2-19 במאי 2024.

איך נרשמים לקורסים בשמיעה חופשית:

יש להיכנס לקישור ולפתוח משתמש חדש לשנה"ל תשפ"ד (גם לנרשמים משנים קודמות). את המשתמש כדאי לפתוח מספר ימים לפני ימי הרישום על מנת שהפרטים יהיו מעודכנים בזמן הרישום. ההרשמה כרוכה בתשלום 20 שקלים. לא ניתן לקבל החזר על דמי הרשמה. 

לאחר הרישום וביצוע תשלום דמי הפניה יתקבל אישור לדואר האלקטרוני על קליטת פנייתך. למחרת יש להיכנס לאינבר, וללחוץ על איפוס סיסמה ולהתחבר למערכת האינבר.

לרישום לקורסים יש ללחוץ על לשונית "רישום לקורסים" בסרגל הכלים הירוק מימין ולחתום על הצהרת הלימודים שתופיע על המסך. להמשך הרישום הקליקו על אשכול "לימודים כלליים", לחצו על כפתור "שיבוץ מרשימה" בחלק העליון של העמוד, ותעלה רשימה של קורסים. הרישום באינבר הוא לקורסים כלליים בלבד אותם ניתן לראות בקטלוג הקורסים (יש ללחוץ על כפתור "חיפוש מתקדם" ובקטגוריה אפיונים יש לבחור "כללי"). לקורסים שאינם מופיעים באשכול הלימודים, יש לפנות למזכירות המחלקה.

לבחירת קורס יש להקליק על העיפרון, לאשר בחירה והקורס ישתבץ (יהיה ניתן לראותו תחת "קורסים ללא מועדים"/"מערכת שעות-סטודנט"). לאחר הרישום תעלה הודעת חיוב לתשלום . יש לבצע תשלום מיידי על מנת שהקורסים לא ימחקו. לאחר הרישום יש לחזור לדף הבית --- שכר לימוד --- תשלום שכ"ל באשראי---- ולשלם את שכר הלימוד עבור הקורס/ים. 

הרשמה לקורסי אנגלית שפה זרה תתקיים באמצעות רישום יועץ מחלקתי. יש לפנות למזכירות המחלקה לאנגלית שפה זרה. לאחר הרישום יש להיכנס לאינבר> שכר לימוד> תשלום חוב> ולשלם את שכר הלימוד עבור הקורס/ים. 

במסגרת שמיעה חופשית, ניתן ללמוד קורסים בשמיעה חופשית עד היקף של 26 ש"ס במצטבר. שומע חופשי הנרשם לקורסים של תואר שני יכול להירשם ל-4 ש"ס בלבד.

מגבלות על רישום לקורסים:

על פי תקנון האוניברסיטה. לא ניתן להירשם לקורסים חופפים במועדם (יום ושעה) 

אי עמידה בתנאי קדם או בדרישות מקדימות לקורס.

לאחר התשלום, על הסטודנט להיכנס לוודא כי הקורסים הרשומים ב"מערכת מידע אישי לסטודנט" (מערכת שעות- רשימה- סמסטר א'/ב'/שנתי) משקפים במדויק את מצב ההרשמה.

האוניברסיטה תשתדל לקיים את הקורסים על פי מתכונתם המתפרסמת בזה. עם זאת היא  שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בלוח זמני הקורסים או לבטל קורסים אם לא יהיה מספר סביר של מועמדים או מכל סיבה טכנית אחרת.

שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד:

שכר הלימוד לשעתיים סמסטריאליות (ש"ס) - 1,270 ש"ח 

 1. רישום לעד 6 ש"ס מותנה תשלום אחד באשראי תוך 4 שעות. רישום בהיקף שמעל ל-6 ש"ס ניתן לשלם בשני תשלומים.
 2. תיכוניסטים שירשמו לקורסים עד היקף של 12 ש"ס יחויבו ב-50% מגובה מחיר של שמיעה חופשית. מעבר לשעות אלו יחויב בתעריף מלא של שמיעה חופשית. 

הפסקת לימודים:

 1. שומע חופשי המפסיק את לימודיו מסיבה כלשהי, צריך להודיע על כך מיידית בכתב למדור תל"מ בטופס פניה. אי הודעה כנ"ל תחייב את התלמיד בתשלומי שכ"ל כמפורט להלן.
 2. שומע חופשי המודיע על ביטול הרשמתו לקורסים עד סוף תקופת השינויים בלבד יוחזר לו כספו. עליו לפנות בכתב למדור תל"מ בטופס פניה.
 3. שומע חופשי המודיע על ביטול הרשמתו לאחר תקופת השינויים יחויב במלוא שכר הלימוד גם אם לא השתתף בלימודים.

משרתי ומשרתות שירות לאומי:

ניתן להירשם לקורסים במסגרת השירות הלאומי במדרשה .

בחינות ותוצאותיהן:

שומע חופשי רשאי להיבחן בקורסים אליהם נרשם. ההשתתפות בבחינות מותנית בתשלום כל שכר הלימוד שהתבקש.

שומע חופשי רשאי להבחן רק בקורסים אליהם נרשם באופן רשמי.

יש לוודא היטב כי כל הקורסים שנלמדו אכן רשומים.

לא ניתן להיבחן בקורסים שלא בוצע אליהם רישום.

את תוצאות הבחינות ניתן לראות באתר האינטרנט של האוניברסיטה באמצעות מערכת מידע אישי לסטודנט "אינ-בר".

דו"ח לימודים:

דו"ח לימודים ניתן להפיק באופן עצמאי במערכת האינ-בר.

שימוש בשירותי הספריות באוניברסיטה:

שומע חופשי זכאי, עם הצגת אישור על הרשמתו כשומע חופשי, לקבל את השירותים הניתנים על ידי מערכת הספריות שבאוניברסיטה. את אישור הלימודים ניתן להפיק באופן עצמאי באינבר בלשונית "מסמכים להורדה ללא עלות" ולבחור אפשרות "אישור לימודים כולל רשימת קורסים".

ועדת משמעת:

על הלומדים להקפיד על התנהגות ומשמעת ההולמת סטודנטים באוניברסיטת בר-אילן ולמלא אחרי ההוראות בנדון זה המפורטות בתקנות השונות של האוניברסיטה. כעבירה על כללי המשמעת תיחשב (בין אם בוצעה בין כתלי האוניברסיטה או מחוצה להם):

א. התנהגות הפוגעת בכבוד המוסד או במוסר הציבורי.

ב. פגיעה בשלטונות האוניברסיטה, מוריה, פקידיה ועובדיה ואי ציות להוראותיהם.

ג. הטעיית שלטונות האוניברסיטה, מוריה, פקידיה ועובדיה בידיעה כוזבת וכד'.

ד. הונאה בבחינה (העתקה, שיחה עם חבר בשעת הבחינה וכד'( או מעשה תרמית דומה זיוף, השגת חתימות מורים בערמה וכד').

ה. פגיעה ברכוש האוניברסיטה.

שומע חופשי שעבר על אחד מכללי המשמעת הללו יובא לדין בפני ועדת המשמעת המוסמכת להענישו.

 • האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם ללוח הזמנים כמפורט בידיעוניה השונים (ראה להלן). למרות זאת שומרת לעצמה האוניברסיטה את הזכות להאריך את שנת הלימודים או לשנות את מועד הסמסטרים והחופשות ו/או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפי שיקול דעתה. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מהסעיפים לעיל וזאת על פי החלטה של הגורמים המוסמכים והמופקדים על הנושאים המוזכרים לעיל. לצורך בירורים שונים וכל הקשור בנושא שומע חופשי, יש לפנות למדור תל"מ.

פקולטות ומחלקות 

ההרשמה כרוכה בתשלום של 20 ₪

 להרשמה 

 

מדור תוכניות לימודים (תל"מ)

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 - 12:00

טופס פניה למדור תוכניות לימודים (תל"מ)


רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים- אביטל אמר

מרכזת מדור- חגית צעדי

צוות המדור- עירית בודה, שירן בן שימול, אסתי ברלינר, איילת גרינבלום, תמי מאירוביץ', ורד נבנצאל, מיכל פינקלברג, איילת רטנר