Skip to main content

מידע לתואר שני

לימודים לתואר שני (מוסמך) מיועדים למעוניינים בהתמחות והעמקת הידע בתחום דעת ספציפי או במסלול מחקרי

גן 12 השבטים

קיימים מספר מסלולים לתואר שני:

תואר שני ללא תזה: לימודי המשך של התואר הראשון תוך מיקוד והתמחות, הרחבה והעמקה בתחום דעת מסוים. סטודנטיות וסטודנטים רבים בוחרים בתחום קרוב לתחום אותו למדו במסגרת התואר הראשון. עם זאת, ניתן גם לבחור מסלול לימודים בתחום דעת שונה. במקרה זה עשויים להידרש קורסי השלמה.
 

תואר שני עם תזה: כולל קורסים עיוניים ועבודת מחקר אישית (תזה) בהנחיית חוקר או חוקרת מהאוניברסיטה
 

השלמת תזה: מסלול זה מיועד לבעלי תואר שני ללא תזה המעוניינים לכתוב עבודת תזה בתחום הדעת של התואר השני שלהם, או בתחום קרוב לו.

תואר ראשון ושני במסלול ישיר (מזורז): מאפשר השלמה של שני התארים, במסלול עם תזה או ללא תזה, בפרק זמן מקוצר.

משך הלימודים התקני של שלושת המסלולים הראשונים הוא שנתיים, אם כי קיימים מסלולים מקוצרים או ממושכים יותר. משך המסלול הישיר לתואר ראשון ושני הוא ארבע שנים במסלול ללא תזה, ועד חמש שנים במסלול עם תזה

מסלול משולב לתואר שלישי (דוקטורט): משלב לימודי תואר שני במשך שנתיים וארבע שנות לימוד נוספות במסגרת התואר השלישי. 

פרטים נוספים אודות מסלולי הלימוד לתואר שני באתר בית הספר ללימודים מתקדמים

לקטלוג המסלולים, תוכניות ומגמות ללימודי תואר שני באוניברסיטת בר אילן>>>

בית הספר ללימודים מתקדמים