Skip to main content

מידע לתואר שני

התואר השני (מוסמך) מהווה המשך לתואר ראשון ומטרתו להרחיב ולהעמיק את הידע, ולהכשיר את הלומדים לקראת מחקר בתחום ההתמחות

גן 12 השבטים

 

יש שלושה מסלולים לתואר השני

 

תואר שני ללא תזה - מהווה לימודי המשך של התואר הראשון ועיקרו מיקוד, התמחות, הרחבת דעת והעמקה בתחום דעת מסוים. באופן טבעי, מרבית הסטודנטיות והסטודנטים במסלול זה בוחרים בתחום קרוב לזה שנלמד במסגרת התואר הראשון, אם כי ניתן לבחור מסלול לימודים בתחום דעת שונה. במקרה כזה לרוב נדרשים קורסי השלמה.
 

תואר שני עם תזה - גולת הכותרת במסלול היא עבודת מחקר אישית (תזה) בהנחיית חוקרת או חוקר מהאוניברסיטה. 
 

מסלול השלמת תזה – מיועד לבעלי תואר שני ללא תזה, מאוניברסיטת בר-אילן או ממוסד מוכר אחר, המעוניינים לכתוב עבודת תזה.

מסלול ישיר (מזורז) לתואר ראשון ושני – מאפשר לימודי תואר ראשון ושני בפרק זמן מקוצר במסלול עם תזה וללא תזה.

משך הלימודים התקני של שלושת המסלולים הראשונים הוא שנתיים, אם כי קיימים מסלולים מקוצרים או ארוכים יותר. משך המסלול הישיר לתואר ראשון ושני הוא ארבע שנים, וחמש שנים במסלול עם תזה.    

  
בנוסף, קיים מסלול משולב לדוקטורט  המשלב לימודי תואר שני במשך שנתיים וארבע שנות לימוד נוספות במסגרת התואר השלישי. מסלול זה מיועד לסטודנטים מצטיינים שהחלו את לימודיהם בתכנית לתואר שני עם תזה, ושסיימו את מכסת קורסי התואר השני בממוצע הנדרש בתוך שנתיים מתחילת לימודיהם לתואר השני. סטודנטים אלה יגישו הצעת מחקר לדוקטורט במקום עבודת תזה ויהיו זכאים לתואר שני לאחר שהצעת המחקר שלהם תאושר.  

פרטים נוספים אודות מסלולי הלימוד לתואר שני באתר בית הספר ללימודים מתקדמים

לקטלוג המסלולים, תוכניות ומגמות ללימודי תואר שני באוניברסיטת בר אילן>>>
 

בית הספר ללימודים מתקדמים