Skip to main content

הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

אנו מחויבים להשפעה על העיון המדעי והדיון הציבורי. בימים של שינויים דרמטיים בעולמות המחקר וההוצאה לאור, אנו משתפים פעולה עם האקדמיה, ספריות, מחברים וסטודנטים כדי לענות על צרכי המדע והדעת ולעצב את העתיד של ההוצאה לאור. מחקרים וחיבורים מקוריים ובעלי חשיבות רואים אור אצלנו, לאחר שיפוט אקדמי מקובל, בסטנדרטים הגבוהים ביותר, ומופצים בארץ ובעולם. להוצאת אוניברסיטת בר-אילן כותרים המשתרעים על קשת רחבה של נושאים בדגש על מדעי היהדות, הרוח והחברה. בקטלוג הפעיל של הוצאת אוניברסיטת בר-אילן מעל אלף כותרים, והיא מוציאה כ-30 כותרים בשנה וכ-12 כתבי עת. תהליך ההפקה נעשה בשיתוף מלא עם המחברים, אחרי 'תפירת חליפה' מותאמת אישית לכל כתב יד במטרה לקצר את משך זמן ההפקה תוך עמידה בסטנדרטים המחמירים ביותר של איכות, דיוק ואסתטיקה.

לאתר ההוצאה לאור>

מבנה ההוצאה

להוצאת אוניברסיטת בר-אילן שתי זרועות; הזרוע האקדמית היא ועדת הספרים שחבריה הם פרופסורים מתחומי מחקר שונים באוניברסיטה. הוועדה והיושב בראשה אחראים על תהליך הקבלה והשיפוט של החיבורים וכתבי העת, והיא מתכנסת כמה פעמים בשנה.

 

חברי ועדת הספרים לשנת תשפ"א


פרופ' אליס ברזיס

פרופ' יונתן גרוסמן

פרופ' רומן כצמן

פרופ' יאיר לורברבוים

פרופ' לייב מוסקוביץ (יו"ר)

ד"ר שלומי מועלם

פרופ' זהר עמר

פרופ' נח עפרון 

פרופ' שמואל פיינר

פרופ' טוביה פרי

פרופ' הלל פריש

פרופ' נחשון פרז

על ההפקה מופקד צוות הוצאת הספרים ומנהלה. הצוות כולל עורכים ואנשי מקצוע בתחומי המו"לות, השיווק וההפצה.

 

צוות הוצאת הספרים


ד"ר אלכס טל, מנהל כללי - [email protected]

רייצ'ל ג'וסף, סגן מנהל - [email protected]

חני אהרוני, מרכזת ההוצאה - [email protected]

ענת גל, עורכת ראשית - [email protected]

ד"ר מאיר מוניץ, מזכיר המערכת -  [email protected]

דינה קופרברג, שיווק והפצה - [email protected]

אלעד רון, שיווק והפצה - [email protected]