Skip to main content

שכר לימוד סמסטר קיץ

תעריפי שכר לימוד לסמסטר קיץ בשנה"ל תשפ"א*

טבלה

תכנית לימודים

עלות ל-1 ש"ש בקיץ

תואר ראשון 765 ₪
תואר שני ותעודת הוראה תעריף תקן + תוספת 135 ₪
השלמות תואר שני 700  ₪
תואר שלישי/ השלמות לתואר שלישי 765 ₪
שמיעה חופשית (למעט קורסי אנגלית) 1120 ₪
שמיעה חופשית – אנגלית לתואר שני 1150 ₪
אנגלית שפה זרה לתואר ראשון או שני 1060 ₪
טבלה
קורסי אנגלית לתואר ראשון במסגרת שמיעה חופשית עלות קורס
שמיעה חופשית אנגלית מתקדמים א' 2,300 ש"ח
שמיעה חופשית אנגלית מתקדמים ב' 2,300 ש"ח
שמיעה חופשית אנגלית בסיסי 4,100 ש"ח
שמיעה חופשית אנגלית טרום בסיסי 4,300 ש"ח

*דגשים:

 

  • שכר הלימוד עבור קורסי הקיץ, אינו מוחזר לנרשמים המבטלים רישומם לקורסים
  • התשלום עבור קורסי הקיץ מבוצע בכרטיס אשראי (בתוספת דמי טיפול בסך  0.9% מגובה התשלום)
  • שכר הלימוד צמוד למדד יולי 2020
  • סטודנט הרשום בשנת הלימודים תשפ"א לסמסטר קיץ בלבד, יחויב בתוספת תשלומים נלווים ותקורה בהתאם לנקבע בתקנון שכ"ל באתר.

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 במרכז שירות וגיוס 502/19

בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון אין קבלת קהל)

טופס פניה למחלקת שכ"ל  request form


להפקת שוברים ושירותים נוספים ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקהרמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמי חג'בי