Skip to main content
 

זוכי פרס ישראל

טבלה

תחום

הזוכה

שנת זכייה

חקר הפיזיקה

פרופ' שלמה הבלין 

תשע"ח
חקר הגיאוגרפיה, חקר הארכיאולוגיה  וחקר ידע הארץ  

פרופ' יוסי כץ

תשע"ו
חקר התלמוד  

פרופ' שמא יהודה פרידמן

תשע"ד
 

חקר החינוך
 

פרופ' פנינה קליין
תשע"א
 

קרימינולוגיה

פרופ' משה אדד

 

תש"ע

 

תלמוד
 

פרופ' דוד הלבני 

 

תשס"ח

 

ספרות תורנית - יוצרים
 

פרויקט השו"ת 

 

תשס"ז

חקר מדעי המדינה
 

פרופ' ליבמן ישעיהו 

 

תשס"ג

חקר החינוך 
 

פרופ' רנד יעקב 

 

תשס"א

 

חקר הלשון העברית
 

פרופ' גד בן-עמי צרפתי 

 

תש"ס

חקר הספרות הכללית
 

פרופ' הראל פיש אהרון 

 

תש"ס

חקר החקלאות
 

פרופ' כהן יגאל 

 

תשנ"ט

חקר הלשון העברית
 

פרופ' קדרי מנחם צבי 

 

תשנ"ט

מוסיקה 

פרופ' אנדרה היידו 

 

תשנ"ז

חקר לשונות היהודים
 

פרופ' רצהבי יהודה 

 

תשנ"ו

 

חקר הפסיכולוגיה
 

פרופ' אמיר יהודה 

 

תשנ"ה

 

מדעי החברה 
 

פרופ' פויירשטיין ראובן 

 

תשנ"ב

מדעי היהדות 
 

פרופ' שפרבר דניאל

 

תשנ"ב

מדעי היהדות
 

פרופ' גושן-גוטשטיין משה 

 

תשמ"ח

 

היסטוריה של המדע 
 

פרופ' ימר משה 

 

תשמ"ד

 

תרומה מיוחדת לחברה ומדינה בקידום המשפט העברי 

 

ד"ר ורהפטיג זרח 

 

תשמ"ג

היסטוריה
 

פרופ' סולטמן אברהם 

תשמ"ג