Skip to main content
 

זוכי פרס ישראל

טבלה

תחום

הזוכה

שנת זכייה עברית

שנת זכייה לועזית

חקר החינוך

פרופ' זמירה מברך

תשפ"ג 

2022

חקר מחשבת ישראל, פילוסופיה וקבלה 

פרופ' דב שוורץ

תשפ"ג

 
2022

חקר הפיזיקה

   

פרופ' שלמה הבלין 

תשע"ח

 
 
2017

חקר הגיאוגרפיה, חקר הארכיאולוגיה  וחקר ידע הארץ

פרופ' יוסי כץ

 

תשע"ו

2015

חקר התלמוד

פרופ' שמא יהודה פרידמן

תשע"ד

 

2013

חקר החינוך
 

פרופ' פנינה קליין

תשע"א

 

2010

קרימינולוגיה

פרופ' משה אדד

תש"ע

2009

תלמוד

פרופ' דוד הלבני 

תשס"ח

2007

ספרות תורנית - יוצרים

פרויקט השו"ת 

תשס"ז

2005

חקר מדעי המדינה

פרופ' ליבמן ישעיהו 

תשס"ג

2002

חקר החינוך 
 

פרופ' רנד יעקב 

תשס"א

2000

חקר הלשון העברית
 

פרופ' גד בן-עמי צרפתי 

תש"ס

1999

חקר הספרות הכללית
 

פרופ' הראל פיש אהרון 

תש"ס

1999

חקר החקלאות
 

פרופ' כהן יגאל 

תשנ"ט

1998

חקר הלשון העברית
 

פרופ' קדרי מנחם צבי

תשנ"ט

 

1998

מוסיקה 

פרופ' אנדרה היידו 

תשנ"ז

 
1996

חקר לשונות היהודים
 

פרופ' רצהבי יהודה 

תשנ"ו

1995

חקר הפסיכולוגיה
 

פרופ' אמיר יהודה 

תשנ"ה

 

1995

מדעי החברה 
 

פרופ' פויירשטיין ראובן 

תשנ"ב

 

1991

מדעי היהדות 
 

פרופ' שפרבר דניאל

תשנ"ב

1991

מדעי היהדות 

פרופ' גושן-גוטשטיין משה 

תשמ"ח

 

1987

היסטוריה של המדע 
 

פרופ' ימר משה 

תשמ"ד

1983
תרומה מיוחדת לחברה ומדינה בקידום המשפט העברי  ד"ר ורהפטיג זרח  תשמ"ג 1982
היסטוריה פרופ' סולטמן אברהם  תשמ"ג 1982