Skip to main content

ספר דברים

דברים

פרשות

פרשת דברים

טורחכם ומשאכם וריבכם - רוני שויקה
טורחכם ומשאכם וריבכם - רוני שויקה (word)
תוכחה מסותרת – עיתויה, גדריה וגבולותיה יוסף אלישע
תוכחה מסותרת – עיתויה, גדריה וגבולותיה יוסף אלישע (word)
אֱלִי צִ יוֹן וְ עָרֶיהָ - פרופ' נתן אביעזר
עוג מלך הבשן - ד"ר אלכסנדר קליין
"לא תגורו מפני איש"; מעמדו של היחיד בתוך הקולקטיב- מיכאל אברהם (word)

ברכה אינסופית לעומת ברכה קצובה- מוטי קפלן (word)

הזכות למחות- היקפה ומגבלותיה- אלישי בן יצחק (word) (pdf)

מציירים את החורבן ואת הגאולה- צבי אורגד (word) (pdf)

מינוי שופטים – עירוב פרשיות יצחק ברנד

אל מול גלעד – יוסף סוגר מעגל דרור גבעון

מבנה התורה ומטרתה לפי רמב"ן בהקדמותיו לספרי התורה-יהונתן יעקבס

'סיפורים כפולים' בפירושי ר' יוסף בכור שור לתורה-יהונתן יעקבס

על קפקא ובר קפקא עמיהוד סלומון

"לִרְאוֹת בְּטוֹבַת בְּחִירֶיָך" – רעיון הבחירה בספר דברים בנימין סלנט

"והַדָּבָּר אֲשֶׁר יִקְשֶׁה מִכֶׁם, תַקְרִבוּן אֵלַי וּשְמַעְתִיו"; מה נעלם ממשה ומדוע? - שובל שפט (word)

חטא העבודה הזרה בתקופת בית ראשון - ארי גייגר (word)

דמותו של השופט הישראלי בכתביו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל - צבי וייצמן

דמותו של השופט הישראלי בכתביו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל - צבי וייצמן

 

פרשת ואתחנן

מי אתה ישעיהו השני? - גדי איידלהייט 
מי אתה ישעיהו השני? - גדי איידלהייט (word)
איזו תורה שם משה לפני בני ישראל? - יונה בר - מעוז
איזו תורה שם משה לפני בני ישראל? - יונה בר - מעוז (word)
לא תחמוד ושיווק - הרב יהודה זולדן
פרשת האמונה והדרך אליה - ד"ר שמעון אליעזר הלוי (שוברט) ספירו
"ויתעבר ה' בי למענכם"- יואל אליצור  (word)

מרכזיותה של 'פרשת שמע'- צבי וולגלגרנטר (word)

"ואתחנן... בעת ההוא": על אופי מנהיגותו של משה- יהודה יונגסטר (pdf) (word)

הערה על בטחון הגאולה ונחמתה לאור פירושו של ר' מנחם המאירי לפרק ב בתהלים - ארז פלג (pdf) (word)

קריאת שמע כמכשיר מנהיגותי אריה ארזי

דבר הא-ל: "ּותְמּונָה אֵינְכֶם רֹאִים זּולָתִי קוֹל", דבר האדם: "משמיע לאזנו" שלום קולין

לאן חוזרת השכינה? דיון בין יחזקאל לישעיהו במהות הגאולה שון זליג אסטר

כיבוד אב ואם – חוליה בשרשרת הדורות יצחק קראוס

באיזה כתב נכתבו התורה והלוחות? יוחנן קאפח

מעמד הר סיני: יסוד האמונה והלאומיות בישראל שמעון אליעזר הלוי ספירו

מנחם ונחמיה – ושבת נחמו יוסף עופר

"שְמַע יִשְרָאֵל ה’ א-לֹהֵינוּ ה’ אֶחָד" (דב' ו:ד) – הדינמיקה של הגאולה - שמעון אליעזר הלוי ספירו (word)

מי ינחמך? על העקרונות בניחום אבלים - אייל ורד (word)

האם זכה משה רבנו להיכנס לארץ -ישראל? - חגי בן-ארצי

דור דור ומנהיגיו - יאיר ברקאי

האם זכה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? - חגי בן ארצי 

דור דור ומנהיגיו - יאיר ברקאי

פרשת עקב

"ובאהרן התאנף ה'" - ד"ר איתמר ורהפטיג
שבירת הלוחות והחירות שבהם - עו"ד פינחס חליווה
'קריאת שמע' המורחבת- יואל בן-נון (word)

השפעתם של חסידים ראשונים על עיצוב מבנה הקבע של תפילת העמידה בשחר- דב הרמן (word)

כיבוש הארץ ויישובה- כיצד? איתמר ורהפטיג (word)

"וזכרתי את כל הדרך"- על זיכרון המדבר והחיים בארץ- שובל שפט (word)

מה ה' אלוקיך שואל מעמך על החיוב לברך מאה ברכות בכל יום-אליעזר דניאל יסלזון

זה לעומת זה עשה הא-להים רוני אלשיך

פחד המלחמה ויראת ה' עמיצור ברק

מערכת היחסים בין האדם לבין הא-ל הגישה היהודית לעומת האלילית והפוסט-מודרנית יוגב גלב

מצוות שאדם דש בעקביו – רש"י ונוסחי התנחומא שמעון פוגל

"צּור צִ ּוָּה / לְגוֹי אִוָּה / חֹק תְפִלִין וְדִנֵיהֶם" אפרים חזן

"כָּעֲדִ יתִלְבָּשִׁי וּתְקַשְּׁרִים כַּכַּלָּה" יצחק קראוס

מצוות שאדם דש בעקביו יאיר ברקאי

המוציא לחם מן הארץ יהודה אלטשולר (word)

מספר עליותיו של משה רבנו להר סיני לדעת רבי אברהם אבן-עזרא יהורם לשם

מָה ה' א-ֹלהיָך ֹשׁאל ֵמעמּך? על חובת האדם להתנהג באופן מוסרי גם ללא חיוב חוקי - אלישי בן-יצחק 

א-לוהי האלוהים - אורי שרקי

 

פרשת ראה

דינו של נביא -שקר - פרופ' מאיר בר אילן
על בינוניות דתית - ד"ר דרור ארליך
בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱ-לֹהֵיכֶם- מיכאל קנובסקי (word)

שְׁנַת הַשֶּׁבַע שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה- יונה בר-מעוז  (word)

האם התייחס רשב"ם בפירושו לתורה לפירושיו של ר' אברהם אבן עזרא? - יהונתן יעקבס (word)

בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱלֹהֵיכֶם: זכויות וחובות המשמעויות ההדדיות של "אבינו-מלכנו"- עמיצור ברק (word)

העניק תעניק לו - מיכאל קנובסקי

אלילות: הפיתוי - דב שוורץ

מועד טקס הברכות והקללות וזכותנו לרשת את הארץ - ארי סילברמן

דיני הפסח על פי גישת התמורות - חזי כהן

היחמור המקראי ואנטילופת הבובל - זֹהר עמר

דין הענקה ופיצויי פיטורין במשפט העברי - אלישי בן יצחק

ֹלא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיָך מַעְשַׂר דְּגָנְָך וְתִירֹשְׁ ָך וְיִצְהָרֶך - יונה בר-מעוז

ֶ בֶן שְׁתִיָּה. בֵּית הַבְׁחִירָּה - אפרים חזן

מבט על איסור הסתה - מיכאל אברהם (word)

על החובה 'וְהָלַכתּ בּדְרָכָיו' (דב' כח:ט) - אלישי בן יצחק (word)

שולחנו של גבוה - יונה בר מעוז

"כִּי מְנַסֶּה ה' א-ֹלהֵיכֶם אֶתְכֶם" - משה צפור

פרשת שופטים

"כל המוסיף – גורע"- עמיצור ברק (word)
ארבעת השבים במלחמת הרשות- שמעון שרביט  (word)

"וְשָׁמַרְתָּ לַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּךָ" – פסיקה על סמך שתיקתם של ראשונים- אליעזר דניאל יסלזון (word)

וּבָא בְּכָל אַוַּת נַפְשׁוֹ- יונה בר-מעוז (word)

"ׂשום תָּשִׂים עָּלֶיָך מֶלְֶך" – האמנם מלך? אמנון שפירא

כבד את בנך ובתך למען יאריכון ימיך - יוסף פליישמן

השוטר הפנימי והמסייעים בעדו - רוני אלשיך

"לא תכיר פנים" יחס שונה לבעלי דין במשפט – אלישי בן יצחק

וביערת דם הנקי - אלכסנדר קליין

"מִקֶּרֶב אַחֶיךָ תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ" הרמב"ם על האחווה - חנה כשר

דרישת הצדק לעומת הכרעת בית הדין - יצחק הנשקה

מצוות המלך - רפי ועקנין

מלך זה אח - יושי פרג'ון (word)

סוד עגלה ערופה - נעמה גולן (word)

מקומה של פרשת שופטים בתולדות ההגות הפוליטית על המשטר הראוי - יהושע ברמן

"צדק – בצדק תרדוף": על צדק פרוצדוראלי ומהותי - רז נזרי

הסיבה לחורבן בתי המקדש לפי חז"ל ולפי יוסף בן מתתיהו - מיכאל אביעוז

פרשת כי תצא

כִּי תִהְיֶיןָ לְאִישׁ שְׁתֵּי נָשִׁים: הלכה וחוק במדינת ישראל- עמיחי רדזינר (word)

"לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת"- אריה ארזי (word)

טעמים רבים למצוות "שילוח הקן"-שמעון שרביט (word)

"תַּחַת אֲשֶׁר עִנִּיתָהּ" – אשת יפת תואר והדרישה להצבת גבולות- יעל שמש (word)

"בן סורר ומורה" לא היה ולא עתיד להיות?! - שמעון שרביט

לשון בני אדם - ברוך ברזל

פרשיית "בן סורר ומורה" ממשבר לריפוי – שלום קולין

שיח הלב וקיום הבטחות - יאיר ברקאי

בין ייבום לחליצה הקשבה לקולות בחוק הייבום - איילת סיידלר

אשת יפת תואר ורות המואבייה - יונה בר מעוז

"בָּא ללַמד ונִמצָּא לָּמד": ההשוואה ההלכתית של אונס לרצח - שלום קולין

"ונקלה אחיך לעיניך" היחס לעבריין שריצה את עונשו - אלישי בן יצחק

החוק האוסר החזרת גרושה - משה ציפור (word)

הוכחת הבתולים בפרשת מוציא שם רע - יוסף פליישמן (word)

"החיוב מוטל על הנשים ללבוש כלי גבר" - נריה גוטל

אוֹיָה לְאִיׁש עָנִי, / נוֹלָד בְלִי כוֹכָב! - אפרים חזן

"החיוב מוטל על הנשים ללבוש כלי גבר" - נריה גוטל

"אוֹיָה לְאִ יׁש עָנִי, / נוֹלָד בְלִי כוֹכָב!" - אפרים חזן 

פרשת כי תבוא

רשימת הארורים- איתמר ורהפטיג (word)

מרובה מידה טובה שבברכות על מידת פורענות שבקללות- ארי גייגר (word)

"אֵלֶּה יַעַמְדוּ לְבָרֵךְ אֶת הָעָם" –חלוקת השבטים בברית גריזים-עיבל- יצחק עתשלום (word)

מי ידאג להקמת האבנים- אריה ארזי (word)

התחדשות בעבודת ה' - יאיר ברקאי

וכבוד ה' עליך זרח: חזרה למקדש - אסטר זליג

האם "כל המרבה הרי זה משובח" תקף גם להגבהה? - ארי צבי זיבוטפסקי

"היום הזה נהיית לעם לד' אלקיך'' - שמעון אליעזר הלוי ספירו

וענית ואמרת היחיד והמזבח בפרשת הביכורים – הלל מאלי

"ולקחת מראשית כל פרי האדמה" - נתן אביעזר

מצוות ביכורים וזכותנו על הארץ - מאיר ברזיס ויצחק גרינהויז

המרחב והתלישוּת: על טעם הביכורים - דב שוורץ

"בכל יום יהיו בעיניך חדשים": "תודעת המתחיל" בזן-בודהיזם ובהגות היהודית - דרור ארליך (word)

"תקומות ונפילות" עם ישראל בהיסטוריה - אריק לווי (word)

"אֲרַמִּי אבֵד ָאבִי" – הפשט והדרש  - מנחם בן -ישר

"ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רע הגזרה" גישת עלות-תועלת חברתית - אדריאן זיידרמן, שמואל זיידרמן