Skip to main content

לו"ז אקדמי לשנת

יום ראשון ללימודים

יום ראשון, ד' בחשון תשפ"ב, 10 באוקטובר 2021

חופשת חנוכה

יום ראשון, א' בטבת תשפ"ב, 5 בדצמבר 2021
(בשאר הימים בהם מדליקים נרות, ייפסקו הלימודים בשעה 16:00)

צום י' בטבת (אין לימודים)

יום שלישי, י' בטבת תשפ"ב, 14 בדצמבר 2021

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

יום שישי, י"ב בשבט תשפ"ב, 14 בינואר 2022

חופשה בין הסמסטרים

מיום ראשון, י"ד בשבט תשפ"ב, 16 בינואר 2022
עד יום שלישי, כ"ח באדר א' תשפ"ב, 1 במרץ 2022 (כולל)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

 יום רביעי, כ"ט באדר א' תשפ"ב, 2 במרץ 2022

חופשת פורים

מיום רביעי, י"ג באדר ב' תשפ"ב, 16 במרץ 2022
עד יום שישי, ט"ו באדר ב' תשפ"ב, 18 במרץ 2022 (כולל)

חופשת פסח

מיום שלישי, י"א בניסן תשפ"ב, 12 באפריל 2022
עד יום שבת, כ"ב בניסן תשפ"ב, 23 באפריל 2022 (כולל)

חידוש הלימודים

יום ראשון, כ"ג בניסן תשפ"ב, 24 באפריל 2022

יום הזיכרון ויום העצמאות (הוקדם)

מיום רביעי, ג'' באייר תשפ"ב, 4 במאי 2022
עד יום חמישי, ד' באייר תשפ"ב, 5 במאי 2022 (כולל)

חופשת יום ירושלים

יום ראשון, כ"ח באייר תשפ"ב, 29 במאי 2022

חופשת חג שבועות

מיום ראשון, ו' בסיון תשפ"ב, 5 ביוני 2022
עד יום שני, ז' בסיון תשפ"ב, 6 ביוני 2022 (כולל)

יום הסטודנט

(ט"נ) (משעה 14:00)

יום אחרון ללימודים בסמסטר ב'

יום שישי, כ"ה בסיון תשפ"ב, 24 ביוני 2022

חופשת בחינות סמסטר ב'

מיום ראשון, כ"ז בסיון תשפ"ב, 26 ביוני 2022
עד יום שישי, ח' באב תשפ"ב, 5 באוגוסט 2022 (כולל)

צום י"ז בתמוז (נדחה)

יום ראשון, י"ח בתמוז תשפ"ב, 17 ביולי 2022 (אין בחינות)

צום ט' באב (נדחה)

יום ראשון, י' באב תשפ"ב, 7 באוגוסט 2022 (אין לימודים)

סמסטר קיץ

מיום שני, י"א באב תשפ"ב, 8 באוגוסט 2022
ועד יום שישי, כ"ז באלול תשפ"ב, 23 בספטמבר 2022 (כולל)

יום ראשון ללימודים בתשפ"ג

יום ראשון, כ"ח בתשרי תשפ"ג, 23 באוקטובר 2022

הערות:

הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון (עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל, יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל).

ביום שני, י"ב חשוון תשפ"ב, 18 באוקטובר 2021, בשעות 14:00-12:00, תתקיים עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל. בשעות אלה לא יתקיימו לימודים.

בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום רביעי, כ"ו בניסן תשפ"ב, 27 באפריל 2022, ייפסקו הלימודים בשעה 18:00.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום חמישי, כ"ז בניסן תשפ"ב, 28 באפריל 2022, בשעות 14:00-12:00, תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (הוקדם), יום שלישי, ב' באייר תשפ"ב, 3 במאי 2022, לא יתקיימו לימודים בין השעות 14:00-12:00 עקב קיום עצרת זיכרון. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה 17:00.

ביום ראשון, י"ח בתמוז תשפ"ב, 17 ביולי 2022, לא תתקיימנה בחינות.

ביום ראשון, י' באב תשפ"ב, 7 באוגוסט 2022, לא תתקיימה בחינות.

זמני תפילת מנחה בבית הכנסת: 12:30, 13:35, 14:30, 15:35
זמני תפילת ערבית בבית הכנסת: 17:35, 19:35

לנוהל מועדים של המגזר הלא-יהודי עד סוף שנה"ל תשפ"ב