Skip to main content
ספר

מורשת יהודית

המורשת היהודית היא חלק בלתי נפרד מהמהות הבר-אילנית והיא באה לידי ביטוי במישור האקדמי ובמישור התרבותי. כחלק מכך פועלות באוניברסיטה מסגרות המעודדות התפתחות רוחנית לצד הלמידה והמחקר האקדמיים.

סטודנטיות וסטודנטים המעוניינים בהעשרת עולמם הרוחני יכולים לשלב לימודים במדרשה או בבית המדרש של המכון הגבוה לתורה עם לימודיהם האקדמיים. במקביל פועל בבר-אילן קמפוס לציבור החרדי.

פרויקטים תורניים והגותיים המטופחים בבר-אילן כוללים פרשנות לפרשת השבוע שכותבים נשות ואנשי הסגל; פרויקט השו"ת המכיל את האוסף האלקטרוני הגדול בעולם של טקסטים מארון הספרים היהודי; ו"תנ"ך - מקראות גדולות הכתר" - מהדורת יסוד מדעית חדשה של התבנית הספרותית היהודית הקלאסית הקרויה "מקראות גדולות".