Skip to main content

לימודי יסוד ביהדות

'לימודי היסוד ביהדות' הם שם כולל לאסופה רחבה ורב-גונית של קורסי החובה לתואר. הקורסים חושפים את הסטודנטים למכלול ההיבטים של חיינו כיהודים מימי התנ"ך ועד ימינו אלה, בישראל ובתפוצות.
ניתן לבחור את לימודי היסוד ביהדות מתוך היצע של מאות קורסים המתקיימים במסגרת בית הספר ללימודי יסוד ביהדות, המדרשה ובית המדרש. יש לשים לב להבדל בין החובות ביחידות השונות ולבדוק מראש אם מגיע לכם פטור.