Skip to main content
13.03.2023 | כ אדר התשפג

לימודים מתקדמים - ללמוד לתואר השני, כבר בתואר הראשון

סטודנטים שמעוניינים להמשיך לתואר שני, מוזמנים להתחיל ללמוד קורסים בתוכנית התואר שלהם, כבר בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון

תמונה
סטודנטים1

סטודנטים רבים העומדים לפני סיום לימודיהם לתואר הראשון, מתלבטים איך ולאן כדאי להתקדם משם. אוניברסיטת בר-אילן מאפשרת כעת לסטודנטים ולסטודנטיות שנמצאים בשנה השלישית ללימודיהם, להירשם לקורסים מהתוכניות לתואר השני - וכך לנצל הזדמנות ייחודית שתסייע להם לטעום, להתנסות ולגבש החלטה בנוגע להמשך לימודיהם, ובאותה הזדמנות גם להתחיל לצבור נקודות זכות לתואר הבא שלהם.

הלימודים מתקיימים במסגרת שנקראת "טרום לימודים מתקדמים". הנרשמים למסגרת יוכלו להמשיך ללמוד לתואר השני במחלקה בה הם לומדים לתואר ראשון, או ללמוד לתואר שני במחלקה שונה מזו בה נלמד התואר הראשון, כולל במחלקות בהן לא קיים מסלול לימודים לתואר ראשון, בתיאום עמן. במקרים מסוימים, יידרשו קורסי השלמה שניתן יהיה להשתתף בהם.

סטודנטים לתואר ראשון יוכלו להירשם במהלך שנת הלימודים השלישית לקורסים בהיקף של עד 6 שעות שבועיות. קורסים אלה יוכרו כלימודים לתואר שני. 

הקורסים שיבחרו יהיו עודפים מעבר להיקף הלימודים הנדרש לתואר הראשון, ויירשמו על-ידי המחלקות כקורסים אופציונליים לתואר שני. 

הרישום למסגרת "טרום לימודים מתקדמים" ייעשה באמצעות הפקולטות והמחלקות, לאחר בדיקת מהלך הלימודים של הסטודנטים, הכולל בחינת היקף הקורסים שהושלמו, גיליון הציונים והממוצע העדכני, והערכת סיכויי הקבלה ללימודי התואר השני בשנת הלימודים העוקבת.

ההשתתפות בקורסים במסגרת תכנית "טרום לימודים מתקדמים" אמנם אינה מבטיחה קבלה ללימודי התואר השני, אבל היא בהחלט תעניק לכם התנסות חשובה וידע לגבי המשך לימודיכם באקדמיה. 

לפרטים נוספים היכנסו ללימודים מתקדמים או שלחו לנו דוא"ל [email protected]

 

עוד כתבות שיעניינו אותך