Skip to main content
14.04.2024 | ו ניסן התשפד

משפיעה על מדיניות המימון של החינוך

פרופ' איריס בן-דוד הדר חוקרת את הדרכים שבהם הקצאת המשאבים לחינוך תורמת לפיתוח ולקידום החינוך, בישראל ובחו"ל

תמונה
איריס-בן-דוד-הדר

פרופ' איריס בן-דוד הדר, חוקרת ומרצה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, מונתה בחודש אפריל לחברה בוועד המנהל של האקדמיה הלאומית האמריקאית למחקר בתחום מדיניות המימון של החינוך. פרופ' בן-דוד הדר היא החברה היחידה באקדמיה זו, הבית של חוקרים וקובעי מדיניות בתחום, שאינה אמריקאית. "מטרת הארגון היא לשפר את החינוך על ידי קידום ההבנה של העקרונות המנחים את מדיניות המימון שלו", אומרת פרופ' בן-דוד הדר, "המטרה מושגת על ידי קיום מפגשים אקדמיים בהם דנים בנושאי מימון החינוך, על ידי קידום ופיתוח של הוראה בתחום ועל ידי הפצת מחקרים אקדמיים".

אל התחום החשוב והייחודי, הגיעה בן-דוד הדר לאחר שהשלימה תואר ראשון ושני באוניברסיטת תל-אביב בכלכלה וסטטיסטיקה, והגיעה לבר-אילן, כדי ללמוד לדוקטורט. "באתי לבר-אילן כדי ללמוד תחום שנקרא כלכלת חינוך, אצל פרופ׳ אדריאן זיידרמן שהיה המנחה שלי", היא מספרת, "בהמשך חקרתי ולמדתי גם באוניברסיטאות בחו"ל כמו סטנפורד, קולומביה ו-UCL. תחום המחקר נקרא 'מדיניות המימון של החינוך - והמחקר שלי עוסק בשאלות הקשורות לפיתוח אסטרטגיה למדינה באמצעות למידה. פרויקט המחקר האחרון ממומן באמצעות ה-ISF LEAD Learning for Strategic Development . הוא בודק כיצד ניתן להקצות משאבים לחינוך, באופן שיכול לקדם את הפיתוח האסטרטגי של המדינה. למשל, כיצד לפתח מנגנוני הקצאה המבוססים על תיאוריות של צדק חברתי. דילמה מוכרת למשל - היא האם להקצות יותר משאבים לתלמידים מרקע מוחלש, או דווקא לפיתוח מוקדים שמקדמים מצוינות".

לתחום המחקר של בן-דוד הדר, יש ממשק ישיר למקבלי ההחלטות. "זה תחום שעוסק בתקציבים גדולים ובאפקטיביות של ההשקעה", היא אומרת, "הייתי מעורבת במספר פרויקטים הקשורים להקצאות בתחום החינוך בישראל, וגם בעולם, למשל פיתוח מנגנון הקצאה עבור תלמידים במצבי משבר הומניטריים חריפים כמו אחרי רעידות אדמה או במלחמות, כשעזרתי לפתח מנגנון שמעביר תקציב ממדינות היכולות לאפשר את זה לעצמן למדינות שיש להם תלמידים במצבי משבר (במסגרת מטרות הפיתוח בר הקיימאSDG 2030 וה- OECD). בנוסף, אני חברה בוועדות לאומיות שונות בתחום החינוך ותכנון המשאבים".

בימים אלה, מעורבת פרופ' בן-דוד הדר בפרויקט חדש המתמקד בפיתוח מנגנון הקצאה משפר ל'חינוך היוצר', לכל בני ובנות הנוער שלומדים ועובדים במקביל, כמה ימים בשבוע. "בעבר התחום הזה נקרא 'חינוך מקצועי', ובוצע בדרך שהייתה בעייתית. בשנים האחרונות פותח מודל פדגוגי עדכני ואיכותי, אבל לא הייתה לו תמיכה תקציבית, ואת זה אנחנו פועלים לשנות".

לתוכניות הלימוד בפקולטה לחינוך