Skip to main content
Event date
|
יום רביעי
Event time
19:30
Event price
No cost
Event type
lecture

מדוע אנחנו לא מתאמנים יותר, אוכלים אוכל בריא ומתמידים בעבודה למרות שאנחנו יודעים שזה טוב לנו? הרצאתו של ד"ר עוז גוטרמן, מהחוג המשולב למדעי החברה באוניברסיטת בר-אילן, עוסקת בשאלות אלה ומציגה את המחקרים העדכניים בתחום המצוינות. 

מחקרים מוכיחים כי אפשר לנבא הצלחה, ואף לחנך ילדים ובוגרים להשגתה. בהרצאתו ידון ד"ר גוטרמן בשאלות: מה הכי חשוב כדי להצליח? מדוע יש אנשים בעלי כישורים בינוניים שמתפתחים ומתקדמים, ולעומתם, אנשים מלאי כישרון שנשארים מאחור? איך מכניסים מצוינות לזוגיות? להורות? לעבודה? מה משותף לאנשים המצליחים ביותר? ולארגונים המצליחים ביותר? כמו כן הוא יציע כלים מעשיים להשגת ההצלחה המקווה.

ד"ר גוטרמן, בוגר המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, מומחה בנושא תפיסה לא מילולית של רגשות ובתחום עולם העבודה העתידי. בנוסף הוא מוביל תהליכי פיתוח מצוינות ארגונית ואישית בארגונים. בעבר עמד בראש צוות ההיגוי של בית הספר לפיקוד ומנהיגות של חיל האוויר.

 

Interested in studies?