Skip to main content
בנקאות ומימון
תואר ראשון
הפקולטה למדעי החברה | כלכלה

תואר ראשון רב תחומי במדעי החברה במגמת בנקאות ומימון

תוכנית לימודים לתואר ראשון רב תחומי במדעי החברה במגמת בנקאות ומימון, המספקת הבנה מעמיקה עם המערכת הבנקאית והפיננסית בארץ ובעולם. התוכנית כוללת קורסים כלכליים וקורסים הכוללים ידע מקצועי פרקטי על עולם הבנקאות, המימון, האשראי החוץ בנקאי, שוק ההון, ניהול, ועוד.

הסטודנטים שלנו