Skip to main content
מינהל עסקים במגמת מערכות מידע
תואר שני
הפקולטה למדעי החברה | מנהל עסקים

מנהל עסקים במגמת מערכות מידע

התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במגמת מערכות מידע מקנה ידע, כלים והתנסות בתחומי הסייבר, האנליטיקה העסקית (Data Science),וניהול פרויקטים – תחומים הנדרשים כיום בכל מערכת מידע ארגונית. בתוכנית מסלול דו-שנתי, וכן מסלול למצטייני תואר ראשון הנמשך כ-16 חודשים.

הסטודנטים שלנו