Skip to main content
חינוך מיוחד - אוטיזם
תואר שני
הפקולטה לחינוך | חינוך

תואר שני בחינוך מיוחד - אוטיזם

התוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד עם התמחות באוטיזם מקנה לסטודנטים הכשרה רחבה, עיונית ומעשית, לעבודה עם ילדים על הרצף האוטיסטי ונותנת מענה עדכני לאחד התחומים המדוברים והמבוקשים ביותר בחינוך המיוחד. התוכנית מיועדת לאנשים בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים עם אוטיזם. למתעניינים בתואר שלישי, מוצעת הנחית עבודת המחקר, על ידי חוקרים בעלי שם בתחום.

הסטודנטים שלנו