Skip to main content
גרונטולוגיה: מדעי הזקנה
תואר שני
הפקולטה למדעי החיים | מדעי החיים

גרונטולוגיה: מדעי הזקנה

התוכנית לתואר שני בגרונטולוגיה עוסקת בחקר אוכלוסיית הגיל השלישי ומשלבת לימודים מתחום הביולוגיה עם מדעי החברה. התוכנית מקנה לסטודנטים ידע בתחומים כדוגמת אימונולוגיה, מחלות עצביות ופסיכולוגיה תוך התמקדות בקשר בינם לבין בני גיל השלישי.

הסטודנטים שלנו