Skip to main content
הנדסה במגמת עיבוד מידע ומדעי הנתונים
תואר שני
הפקולטה להנדסה | הנדסה

הנדסת חשמל במגמת עיבוד מידע ומדעי הנתונים

התוכנית לתואר שני בהנדסת חשמל במגמת עיבוד מידע ומדעי הנתונים מקנה לסטודנטים את הידע והמיומנויות הנדרשים להתמודדות עם אלגוריתמים וטכנולוגיות לניתוח מסדי נתונים רחבי היקף. הלימודים בתוכנית מתמקדים בתחומי עיבוד האותות, למידת המכונה, הלמידה העמוקה (deep learning), התקשורת והביו-אינפורמטיקה, וכן במחקר מתקדם בתחומים אלה.

הסטודנטים שלנו