Skip to main content
משפטים
תואר שני
הפקולטה למשפטים | משפטים

תואר שני במשפטים

לימודי התואר השני במשפטים מקנים ידע תיאורטי ומעשי במשפט הישראלי, ההשוואתי והבינלאומי. במסגרת התוכנית יוכלו הסטודנטים להעמיק את ידיעותיהם בתחומי התמחותם.

הסטודנטים שלנו