Skip to main content
חשבונאות
תואר שני
הפקולטה למדעי החברה | כלכלה

חשבונאות

תואר שני בחשבונאות מקנה לסטודנטים הבנה מעמיקה בתחום החשבונאות וראיית החשבון, בדגש על היכולת לשלב בין טכנולוגיה לפיננסים ותוך שימוש בכלים טכנולוגיים יישומיים להתמודדות עם המטלות הנדרשות מרואה החשבון בעידן המודרני.

הסטודנטים שלנו