Skip to main content
מדעי המחשב במגמת מדעי הנתונים
תואר שני
הפקולטה למדעים מדויקים | מדעי המחשב

מדעי המחשב במגמת מדעי הנתונים ובינה מלאכותית

התוכנית המשולבת לתואר שני בבינה מלאכותית ומדעי הנתונים היא תוכנית ייחודית בארץ שתספק הכשרה של בוגרי האוניברסיטה במדעי הנתונים הן בגישות מתמטיות והן בגישות של בינה מלאכותית, לשם מענה על צרכי המדינה, החברה והמשק, תוך התאמה נכונה של התוכנית להיבטים הייחודיים לתחום. הלומדים במסלול ילמדו בתוכנית רב תחומית המשלבת בינה מלאכותית ומדעי נתונים, עם אפשרות להתמחות במגוון תחומים כמו עיבוד שפה טבעית, מערכות מרובות סוכנים, רובוטיקה, אינטראקציית אדם-מחשב, מסדי נתונים, ועוד.

הסטודנטים שלנו