Skip to main content
מדעי המחשב
תואר שני
הפקולטה למדעים מדויקים | מדעי המחשב

מדעי המחשב

התוכנית לתואר שני במדעי המחשב מקנה לסטודנטים את הידע התאורטי והמעשי הדרוש לשימוש, לתכנון ולבנייה של מערכות מחשב. בנוסף, התוכנית מאפשרת לסטודנטים למקד את לימודיהם בכיווני לימוד במגוון נושאים בתחום המחשבים, ביניהם בינה מלאכותית, קריפטוגרפיה ואבטחה ומדעי הנתונים.

הסטודנטים שלנו