Skip to main content
דו-חוגי מובנה בגיאוגרפיה ולימודי סביבה עם לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה
תואר ראשון
הפקולטה למדעי החברה | גיאוגרפיה וסביבה
הפקולטה למדעי היהדות | לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

גאוגרפיה ולימודי סביבה עם לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה - דו-חוגי מובנה

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון בגאוגרפיה ולימודי סביבה עם לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה משלבת בין שני התחומים: לימודי סביבה וגאוגרפיה מתמקדים בניתוח תהליכים טבעיים, כלכליים, חברתיים, תכנוניים, ותרבותיים המעצבים את המרחב ומשפיעים על איכותו והתפתחותו לאורך זמן; ולימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה משלבים לימודי ארכאולוגיה עם מקורות היסטוריים במטרה להאיר את התרבות החומרית של תקופות העבר בארץ.

הסטודנטים שלנו