Skip to main content
תוכנית רום: תואר ראשון רב-תחומי מדעי החברה עם הכשרה לתחום נדל"ן ושמאות מקרקעין
תואר ראשון
המערך לתוכניות ייעודיות | המדור לתוכניות מובנות

רב- תחומי מדעי החברה (תוכנית רום בשיתוף קבוצת ריאליטי) לימודי שמאות מקרקעין ונדל"ן

תוכנית רום לתואר ראשון רב-תחומי במדעי החברה, בשיתוף קבוצת ריאליטי, מכשירה את הסטודנטים לעיסוק בתחום הנדל"ן ושמאות המקרקעין. הלימודים בתוכנית כוללים קורסים במגוון נושאים, מהערכת שווי מקרקעין ועד שימור ופיתוח סביבתי, ומקנים לסטודנטים כלים יישומים שיסייעו להם בקבלת החלטות ניהוליות במסגרת העיסוק בתחומי הנדל"ן ושמאות המקרקעין.

הסטודנטים שלנו