Skip to main content
תעודת הוראה במוזיקה רב גילית (א-י"ב)
תעודת הוראה
הפקולטה לחינוך | חינוך

תעודת הוראה במוזיקה רב גילית (א-י"ב)

התוכנית לתעודת הוראה במוזיקה רב גילית הוא מסלול רב גילי מכיתה א' –יב'. תוכנית הלימודים היא הוליסטית, מקצועית, חווייתית, מעשית ותומכת. הסטודנטים שלנו מקבלים ליווי צמוד ויחס אישי, התוכנית מתקיימת אחת לשנתיים, בד"כ יום בשבוע. המסלול יפתח בהתאם למספר נרשמים כנדרש.

הסטודנטים שלנו