Skip to main content
שבב עם שורות קוד
תואר ראשון
הפקולטה למדעים מדויקים | פיזיקה

פיזיקה חישובית קוונטית

פיזיקה קוונטית חוקרת תופעות טבע באופן כמותי, תוך התחקות אחר מקורן הראשוני והתמקדות בצורה הבסיסית שלהן. יישום של תופעות קוונטיות צפוי להוביל למהפכה טכנולוגית במאה הנוכחית. תוכנית הלימודים לתואר ראשון בפיזיקה חישובית קוונטית, מכשירה סטודנטים להבנה מעמיקה של העולם הקוונטי הנמצא בחזית תעשיית המחשבים וההייטק. הסטודנטים בתוכנית נחשפים גם לעולמות הידע של מדעי המחשב ומקבלים רקע נרחב בפיזיקה הקלאסית. התוכנית מאושרת לרישום ופרסום. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

הסטודנטים שלנו