Skip to main content
 

תקופת השינויים

תקופת השינויים לקורסים לשנה"ל תשפ"ה
 

תקופת השינויים לקורסים לשנה"ל תשפ"ה לכלל ציבור הסטודנטים/ות תתקיים מיום שני, ג' חשון 4.11.24 (ותפתח בהדרגה במהלך היומיים הראשונים)  עד יום שני, י"ז חשון, 18.11.24.

לאוכלוסיה הנרשמת באמצעות מערכת הרישום לקורסים תיקבע שעת התחלה לכניסה והחל משעה זו מערכת הרישום לקורסים במערכת אינ-בר תהיה פתוחה לביצוע שינויים.

חלונות הזמן בתקופת השינויים במערכת הרישום לקורסים יפתחו בהדרגה במהלך היומיים הראשונים (עפ"י חלונות זמן אישיים אותם ניתן יהיה לראות באינ-בר*) ויישארו פתוחים ברציפות עד ליום השינויים האחרון, בחצות.

מערכת הרישום לקורסים לא תפעל בימים  שישי ושבת.

* חלונות הזמן יפורסמו ביום ראשון, ב' חשון 3.11.24 החל מהשעה 14:00.

אוכלוסיה שאינה נרשמת באמצעות מערכת הרישום לקורסים, תוכל לפנות בתאריכים הנ"ל למחלקות בבקשה לביצוע שינויים.

חשוב,

לאחר פרק זמן זה המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה לבצע שינויים נוספים.

כל קורס שהנך רשום/ה אליו לאחר תקופת השינויים יחויב בתשלום מלא בין אם תלמד/י אותו ובין אם לא.