Skip to main content
08.07.2021 | כח תמוז התשפא

השפעת הילודה על הכלכלה

פרופ׳ אליס ברזיס מהמחלקה לכלכלה סבורה כי בעולם המודרני של התפתחות טכנולוגית מואצת, אוכלוסיית ילדים גדולה כבר אינה תורמת לצמיחה כלכלית

במשך שנים רבות סברו כלכלנים כי שיעור ילודה גבוה הוא חיובי מבחינה כלכלית. אוכלוסיית ילדים גדולה מאפשרת תמיכה מקסימלית במבוגרים הנסמכים על כספי הפנסיה והביטוח הלאומי ומגדילה את הצמיחה השנתית. פרופ׳ אליס ברזיס מהמחלקה לכלכלה סבורה כי בעולם המודרני של התפתחות טכנולוגית מואצת, סברה זו כבר אינה נכונה. מראיין אורי טולידאנו.

Remote video URL

 

בר-דעת - אפליקציית הפודקאסטים של אוניברסיטת בר-אילן