Skip to main content
תאריך האירוע
16.08.2021, ח אלול התשפא |
יום שני
שעת האירוע
10:00
מחיר האירוע
ללא עלות
סוג האירוע
הרצאה

תוכנית:

10:00 - על גיבורים, מיתולוגיה ואקדמיה
פרופ' ליסה מוריס, המחלקה ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת בר-אילן

10:20 - למה רגשות?
שחר בר יהודה, מדריך ארצי אוטיזם, משרד החינוך

10:40 - חוויות מהשטח
טלי אלמגור וד"ר איילת פאר, המחלקה ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת בר-אילן

11:00 - שאלות ותשובות בהשתתפות הקהל

 

מתעניינים בלימודים?