Skip to main content
 

מרצה מצטיין תש"ע

בשנה"ל תש"ע נבחרו 20 מרצים מצטיינים, 10 מהסגל הבכיר ו-10 מהסגל הזוטר.

להלן שמותיהם של המרצים המצטיינים בשנה"ל תש"ע (לפי סדר אלף-בית).

 • ד"ר עדי אייל (משפטים)
 • גב' מיטל אליהו (מתמטיקה)
 • ד"ר איריס אלישע-פרימו (אנגלית כשפה זרה)
 • ד"ר שירלי בן שלמה (עבו"ס)
 • ד"ר אהוד בנין (מדעי החיים)
 • ד"ר אבי גולדשטיין (פסיכולוגיה)
 • פרופ' שרון גנות  (הנדסה)
 • ד"ר מיכל ובר (נהול)
 • גב' מיכל זלצר-לביד (ב.א. רב תחומי במדעי הרוח)
 • גב' הילה זרוסים (מדעי המחשב)
 • ד"ר יהונתן יעקבס (תנ"ך)
 • ד"ר גילה לנדאו (עבו"ס)
 • ד"ר לאה סילבר (מוסיקה)
 • ד"ר ענת קופלוביץ-ברייר (ספרות משווה)
 • פרופ' אבנר שאולוב (פיסיקה)
 • ד"ר אבי שושנה (סוציולוגיה)
 • מר אסף שחמון (הנדסה)
 • גב' יעל שלוסברג (מג"ל)
 • ד"ר רבקה שמש (לשון עברית)
 • ד"ר טלי תאני-הררי (מנהל עסקים)

 

מרצה מצטיין תש"ע