Skip to main content
 

סוגיות חופש הביטוי בימים מורכבים

בר-אילן היא אוניברסיטה פלורליסטית. הסטודנטים, הסגל והעובדים שלה מחזיקים בדעות מנוגדות ודרכי חשיבה שונות, אך חיים במרחב משותף מתוך כבוד הדדי

מכתב סובלנות

השבועות האחרונים היו קשים מאד לכולנו – לחברות וחברי הסגל האקדמי והמנהלי, ולכל קהילת הסטודנטים והסטודנטיות, ורישומם ייוותר למשך זמן רב. כולנו עוקבים בזעזוע אחרי הזוועות שנעשו על ידי ארגון החמאס ב 7.10.2023 בדרום הארץ. רבים מאיתנו בבר-אילן מכירים באופן קרוב או רחוק גברים, נשים וילדים שנרצחו או נחטפו, ואנחנו מתאבלים עליהם יחד עם משפחותיהם. ליבנו ותקוותינו להחלמה של הפצועים בגוף ובנפש. אנחנו עדיין בתקופה של לחימה פעילה, בתוך אירועים טראומטיים שלא הסתיימו, והרגשות יכולים להיות סוערים עד שתחזור יציבות. תקופה קשה זו מעלה על פני השטח קונפליקטים ומתחים, אשר יכולים לבוא לידי ביטוי בכיתות, במעבדות, בספריות, במפגשים וברשתות החברתיות. התבטאויות קשות שאינן ראויות עלולות לפגוע ברווחה ובתחושת הבטחון של סטודנטים וסטודנטיות, וחברות וחברי סגל אקדמי ומנהלי.

אוניברסיטת בר-אילן היא קמפוס פלורליסטי, המורכב מיהודים וערבים, דתיים, חרדים וחילוניים, שחלקם מחזיקים בדעות מנוגדות ודרכי חשיבה שונות, אך חיים במרחב משותף מתוך כבוד הדדי. חשוב לנו מאד לשמור על רוח זו של סובלנות והכללה בבר-אילן. כדי להבטיח את רוח הקהילה בבר-אילן, נעלה מספר סוגיות שבכוחן להבהיר את גבולות חופש הביטוי בימים אלה.

חופש הביטוי – מהו?
חופש הביטוי הוא אחד מהערכים המרכזיים במשטר דמוקרטי והוא נועד להבטיח את זכות הפרט לבטא בחופשיות את השקפותיו ודעותיו, ובפרט במסגרת המרחב האקדמי. עיקרון חופש הביטוי חשוב במיוחד כאשר מדובר בביטוי שנוי במחלוקת, מכעיס ואף פוגע. הרציונל שעומד בבסיס של חופש הביטוי הוא שמחלוקות יש ליישב באמצעות דיאלוג מכבד, ולא באמצעות השתקה של דעות. אולם ברור, שחופש הביטוי אינו בלתי מוגבל. שתי מגבלות על חופש הביטוי חשובות במיוחד בימים אלה.

ההגבלה הראשונה היא האיסור להסתה לגזענות, המוגדרת כך בחוק העונשין: רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני.

ההגבלה השנייה היא על הבעת תמיכה בטרור, הקבועה בסעיף 24(א)(1) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו־,2016 שזו לשונה: העושה מעשה של הזדהות עם ארגון טרור, לרבות בדרך של פרסום דברי שבח, תמיכה או אהדה, הנפת דגל, הצגה או פרסום של סמל, או הצגה, השמעה או פרסום של סיסמה או המנון, באחד מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים: (1) בפומבי, במטרה להזדהות עם ארגון הטרור;

הוראה דומה בדבר איסור על הסתה לגזענות קבועה גם בתקנון המשמעת של הסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן הקובעת כעבירת משמעת: התנהגות שאינה הולמת את כבוד האוניברסיטה, או מעמד של תלמיד, בין אם נעשתה בתחומי האוניברסיטה או מחוצה לה, ובין אם נעשתה עקב או בקשר למעמדו של תלמיד, או לפעילות בקמפוס, הן במישרין והן בעקיפין. לצורך סעיף זה תחשב גם הסתה לגזענות כלפי עובדי האוניברסיטה, מוריה ותלמידיה כהתנהגות שאינה הולמת את כבוד האוניברסיטה או מעמד של תלמיד.

כיצד ניישם הוראות אלו בהקשר של התבטאויות בימי המלחמה?
הרשתות החברתיות רשתות חברתיות מהוות היום מקור עיקרי למידע, לפיתוח תודעה, ליצירת קבוצות תמיכה והזדהות, אולם גם לחשיפה למידע כוזב ו"לוחמה פסיכולוגית". לרשתות החברתיות השפעה לא פחותה, ואולי אף חזקה יותר, מאשר התבטאויות המתקיימות במרחב הפיסי של הקמפוס. לכן, האוניברסיטה רואה גם בפרסומים ברשתות החברתיות חלק מהמרחב האוניברסיטאי בו יש לשמור על חופש הביטוי, ובה בעת להימנע מפגיעה באינטרסים וערכים מוגנים אחרים. להלן מספר כללים להתנהלות ראויה ברשתות החברתיות בימי המלחמה, באופן המבטיח הגנה על חופש הביטוי, מצד אחד, ושמירה על הערכים המוגנים על ידי האוניברסיטה מצד שני:

לשון ושפה מכבדות: כידוע, מילים יכולות לפצוע. הקפידו, בבקשה, על שפה מכבדת, שאיננה כוללת ביטויי שנאה, צירופים גזעניים וגידופים המכלילים ציבורים ואוכלוסיות שלמות – הן בפרסומים מטעמכם והן בתגובה לפרסומים אחרים. לכל פרסום שלכם, באשר הוא, יש השפעה כלשהי על הזולת ויש להביא זאת בחשבון עם הפרסום.

הימנעות מהפצת מידע כוזב: בעת הזו מופצות ידיעות כוזבות רבות, "פייק ניוז", שמטרתן להעמיק את השסעים החברתיים וחמור מכך, לעודד נקמה ופגיעה בחפים מפשע. פייק ניוז מייצרים דיס- אינפורמציה ועלולים לעורר רצון למעשים אלימים או בלתי הולמים. בדקו היטב את המקורות שעליהם מבוססות הידיעות ואת מהימנותן לפני שאתם מפיצים את הידיעה.

הימנעות מפרסום שיש בו כדי להפר את הוראות החוק: שיתוף סרטוני הסברה ודיווחים על אודות המתרחש במלחמה מותר בגבולות חופש הביטוי, אך יש לוודא כי פרסומים אלה לא מכילים התבטאויות גזעניות, אלימות ומסיתות.

סמלים ושפה חזותית: הבעת דעה פוליטית ברשתות החברתיות כיום כרוכה, בין היתר, בשימוש בסמלים, אימוג'ים, ובאמצעים חזותיים אחרים. שימו לב מהם הסמלים שמכילים הפרסומים שלכם ובחנו באופן ביקורתי האם פרסום המכיל אותם עלול להוות הפרה של החוק ו/או נהלי האוניברסיטה.

הבחנה בין חופש ביטוי לגיטימי לבין תמיכה בארגון טרור או הסתה: למשל: מותר להצטער על מוות של חפים מפשע אבל אסור לתמוך בארגון הטרור החמאס, ו/או הג'יהאד האיסלמי או כל ארגון טרור אחר שחותר להשמדתה של מדינת ישראל, תמיכה אשר אסורה על פי חוק.

שיח קונסטרוקטיבי: הרשתות החברתיות הן מרחב לשיח, לוויכוח ולשיתוף דעות. הקפידו לנהל שיח המכבד את בן או בת השיח, גם אם דעותיו בלתי נסבלות עליכם. הימנעו מהטחת אמירות מכלילות וחד־צדדיות בבני השיח שאינן מהוות פתח לדיאלוג ולליבון מחלוקות.

הימנעות מבריונות, ביוש ותיוג: סטודנטיות וסטודנטים רבים עלולים להיות מושא לבריונות, לביוש (shaming) ולתיוג, בשל השתייכות קבוצתית שלהם ובשל שיקול דעת לקוי מצד המפרסם. פרסומים מעין אלה, הממוקדים באנשים קונקרטיים, חושפים אותם לפגיעה קשה בכבוד ומהווים פתח לגילויי אלימות ולאיומים מסוגים שונים המופנים כלפיהם באופן אישי. שימו לב כי התקפה אישית על סטודנטים, עלולה להוביל גם לנקיטת הליכים משפטיים ובהם תביעות לשון הרע מצד הסטודנט הנפגע.

לסיכום, אין לנו שליטה על מה שקרה, אבל כולנו ביחד יכולים לשלוט על מה שיקרה בקמפוס שלנו: אנחנו מבקשים מכל קהילת האוניברסיטה לשמור על אווירה רגועה ככל האפשר, ולהיות מתחשבים והוגנים ביחסינו האחד עם השני. כולכם חלק בלתי נפרד מקהילת הקמפוס, ולכולנו מטרה משותפת להמשיך וללמוד ביחד, במרחב משותף שבו כל הסטודנטים ירגישו שייכים, שווים, ובעיקר בטוחים.

פרופ' אריה צבן, נשיא
פרופ' אמנון אלבק, רקטור
מר זהר ינון, מנכ"ל
פרופ' אורנה ששון-לוי, הנציבה למגוון ומגדר

Freedom of Expression in Complex Times Bar-Ilan University

The last several weeks have been very difficult for all of us—faculty, administration, and students alike—and their impact will remain with us for a long time to come. We are all in a state of shock at the horrific atrocities committed by the Hamas terrorist organization in the South of Israel on October 7. Many of us at Bar-Ilan know, directly or indirectly, men, women, and children who have been murdered or kidnapped, and we mourn for them together with their families. We send our hopes and prayers for the healing of the injured in body and spirit.
 

We are still in a period of active warfare, in the throes of traumatic events, and emotions will likely run high until calm and stability are restored. This challenging period brings conflicts and tensions to the surface that may find expression in lecture halls, labs, libraries, encounters on campus, and social media. Harsh and unacceptable statements can harm the well-being and sense of security of students as well as members of the faculty and administration. Bar-Ilan University is a pluralistic campus made up of Jews, Arabs, religious, ultra-Orthodox, and secular men and women. Some of them hold opposing views and ways of thinking, but they share a common space based on mutual respect. It is of paramount importance to us to maintain this spirit of tolerance and inclusiveness at Bar-Ilan. To ensure that this sense of community continues, we would like to raise several points aimed at clarifying the limits of freedom of expression at this time:
 

 

What is freedom of expression?
 

Freedom of expression is one of the core tenets of a democratic society, ensuring the right of individuals to freely express their views and opinions, particularly in the academic space. The principle of freedom of expression is especially important when it comes to statements that are
 

controversial, enraging, or even offensive. The underlying rationale of freedom of expression is that differences of opinion must be resolved through respectful dialogue, and not by the stifling of debate. Nonetheless, it is clear that freedom of expression has its limits. At this time, two specific limitations on freedom of expression are especially pertinent.
 

The first is the prohibition against incitement to racism, as defined in Israel’s Penal Law 5737-1977, namely:

persecution, humiliation, degradation, display of animosity, hostility or violence, or causing confrontation with any community or segment of the population due to their color, racial affiliation or national/ethnic origin.

The second is the limitation on expressing support for terrorism, set forth in article 24(a)(1) of the Counter-Terrorism Law 5776-2016, as follows:
 

One who commits an act of identification with a terrorist organization, including voicing expressions of praise, support or sympathy, waving a flag, displaying or publicizing an emblem, or displaying, playing or publicizing a slogan or anthem, in one of the following [situations], is liable to three years’ imprisonment:

(1) In public, with the intention of identifying with a terrorist organization

A similar provision prohibiting incitement to racism is stipulated in Bar-Ilan University’s student code of conduct, which defines a disciplinary offense as:
 

behavior that is incompatible with the honor of the university or one’s status as a student, whether carried out within or outside the university, resulting from or connected with one’s status as a student or with an activity on campus, whether directly or indirectly. For purposes of this clause, incitement to racism against BIU employees, teachers, or students, will be considered behavior that is incompatible with the honor of the university or one’s status as a student.
 

How should these provisions be applied to statements made during wartime?
 

Social media

Social media are a key source of information, in addition to fostering awareness and creating support groups and communities of identification; yet, they also expose users to false information and “psychological warfare.” In fact, the influence of social media is just as great as (if not greater than) the impact of statements made directly on campus. Consequently, the University sees social media posts as part of the university environment, in which freedom of expression must be preserved while safeguarding other protected interests and values.
 

The following are several guidelines for appropriate behavior on social media during wartime aimed at maintaining freedom of expression while upholding the values of Bar-Ilan University:
 

Use respectful language. As we all know, words can hurt. Make a point of using respectful language that avoids expressions of hatred, racism or profanity against entire communities and populations—both in your own posts and in your responses to others. Always bear in mind that any and every message you post impacts others.
 

Do not spread false information. Many items of “fake news” are currently being circulated, with the intent of deepening the rifts in Israeli society and, worse still, encouraging vengeance and the harming of innocents. Fake news generates disinformation, which can pave the way to violent or inappropriate actions. Before disseminating any information, check carefully that it is based on reliable sources.
 

Do not post unlawful messages. The sharing of videos that help the war effort, or reports on the fighting, is permissible and even desirable within the bounds of free expression, provided you ensure that these contain no racist or violent statements or incitement.
 

Pay attention to symbols and visual language. Expressing political opinions on social media today often involves the use of symbols, emojis, and other visual tools. Look closely at the symbols in your posts, and make sure that your message does not violate the law and/or University policy.
 

Distinguish between legitimate freedom of expression and support for a terrorist organization or incitement. It is acceptable, for example, to express sadness at the death of innocents, but it is not permitted to support Hamas, Islamic Jihad or any other terrorist organization that seeks the destruction of the State of Israel, which is prohibited by law.
 

Engage in constructive discourse. Social media are a space for dialogue, debate, and the sharing of opinions. Make a point of engaging in respectful discourse, even if you find the other person’s views intolerable. Refrain from generalizations and one-sided statements that do not open the door to dialogue or help resolve differences.
 

 Avoid bullying, shaming or labeling. Many students may be subjected to bullying, shaming or labeling simply for belonging to a certain group, especially when the person sending the message does not exercise good judgment. Posts of this kind, targeting specific individuals, are a blow to their self-respect, and can expose them to violence and threats of various kinds directed against them personally. Note that personal attacks can lead to the offended student taking legal action, including filing a libel suit.

 

In closing, we have no control over what took place, but all of us together can control what happens on our campus in the future. We therefore request that the entire university community maintain as calm an atmosphere as possible, and be considerate and fair in our encounters with one another. You are all an integral part of our campus, and it is our common
 

goal to continue learning together in a shared space where all students can feel that they belong, that they are equal, and, most importantly, that they are safe.
 

Prof. Arie Zaban, President

Prof. Amnon Albeck, Rector

Zohar Yinon, Chief Executive officer

Prof. Orna Sasson-Levy, Diversity and Gender Equity Commissioner

 

قضايا حرّيّة التعبير في الأيّام المعقّدة جامعة بار إيلان

كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لنا جميعًا-أعضاء الطاقمَيْن الأكاديميّ والإداريّ ومجتمع الطلّاب والطالبات بأكمله، وسيبقى أثرها لفترة طويلة. جميعنا نتابع بصدمة الفظائع التي ارتكبتها منظّمة حماس بتاريخ 7.10.2023 في جنوب البلاد. يعرف الكثير منّا في بار إيلان، من قريب أو بعيد، رجالًا، نساءً وأطفالًا قتلوا أو اختطفوا، ونحزن عليهم مع عائلاتهم. قلوبنا تتضرّع وآمالنا تُرفَع لشفاء المصابين في الجسد والروح.

ما زلنا في فترة قتال نشط، وسط أحداث مؤلمة لم تنتهِ بعدُ، ويمكن أن تبقى المشاعر مضطربة حتّى استعادة الاستقرار. تطفو في هذه الفترة الصعبة إلى السطح الصراعات والتوتّرات، والتي يمكن أن تنعكس في الصفوف، المختبرات، المكتبات، اللقاءات والشبكات الاجتماعيّة. قد تضرّ التصريحات غير اللائقة برفاه وإحساس الطلّاب والطالبات وأعضاء الطاقم الأكاديميّ والإداريّ بالأمن. جامعة بار إيلان هي حرم جامعيّ تعدّديّ، يضمّ يهودًا وعربًا، متديّنين، حريديم وعَلمانيّين، وبعضهم يحمل وجهات نظر متعارضة وطرق تفكير مختلفة، لكنّهم يعيشون في هذا الحيّز على أساس الاحترام المتبادل. من المهمّ جدًّا بالنسبة لنا أن نحافظ على روح التسامح والاحتواء هذه في بار إيلان خاصّة في هذه الأيّام. من أجل ضمان روح المجتمع في بار إيلان، نطرح هنا عددًا من القضايا التي يمكن أن توضّح حدود حرّيّة التعبير هذه الأيّام.
 

حرّيّة التعبير-ما هي؟
تُعتبَر حرّيّة التعبير إحدى القيم المركزيّة في النظام الديمقراطيّ، وتهدف إلى ضمان حقّ الفرد في التعبير بحرّيّة عن وجهات نظره وآرائه، لا سيّما في إطار الحيّز الأكاديميّ. مبدأ حرّيّة التعبير مهمّ بشكل خاصّ عندما يتعلّق الأمر بتصريح محلّ خلاف، مثير للغضب وحتّى مُسيء. الأساس المنطقيّ لحرّيّة التعبير هو أنّه يجب تسوية النزاعات من خلال الحوار المبنيّ على الاحترام، وليس عن طريق إسكات الآراء. ومع ذلك، من الواضح أنّ حرّيّة التعبير ليست غير محدودة، إذ إنّ هناك قيدَيْن على حرّيّة التعبير مهمّان بشكل خاصّ هذه الأيّام.

القيد الأوّل هو حظر التحريض على العنصريّة، المحدّد على هذا النحو في قانون العقوبات:
 

الاضطهاد، الإذلال، الازدراء، إظهار العداء، العدائيّة، العنف أو التحريض ضدّ الجمهور أو فئات من السكّان، كلّ ذلك على خلفيّة اللون أو الانتماء العرقيّ أو القوميّ-العرقيّ.

كلّ من يرتكب فعْلَ تماثُل مع منظّمة إرهابيّة، بما في ذلك نشرُ أقوال إشادة (مديح) أو دعم أو تشجيع، ورفْعُ عَلَم، وعَرْضُ أو نشرُ رمز، وعَرْضُ أو إسماعُ أو نشر شعار أو نشيد وطنيّ، في كلّ واحد من هذه الحالات، يُحكَم عليه بالسَّجن مدّة ثلاث سنوات:

(1) على الملأ، لغرض التماثل مع المنظّمة الإرهابيّة؛
 

كما تمّ تحديد حُكم مماثل فيما يتعلّق بحظر التحريض على العنصريّة في نظام الانضباط للطلّاب في جامعة بار إيلان، والذي يعرّف المخالفة على أنّها مخالفة تأديبيّة:

سلوك غير لائق بشرف الجامعة، أو مكانة الطالب، سواء ارتكب داخل الجامعة أو خارجها، أو ارتُكب في أعقاب أو فيما يتعلّق بمكانة الطالب، أو نشاط في الحرم الجامعيّ، بشكل مباشر أو غير مباشر على حدّ سواء. لأغراض هذه المادّة، التحريض على العنصريّة ضدّ موظّفي الجامعة، المحاضرين والطلّاب سيعتبر أيضًا سلوكًا غير لائق بشرف الجامعة أو مكانة الطالب.

ب. كيف نطبّق هذه الأحكام في سياق التصريحات والتفوُّهات في أيّام الحرب؟
 

الشبكات الاجتماعيّة

تشكّل الشبكات الاجتماعيّة مَصْدرًا للمعلومات، تطوير الوعي، تأسيس مجموعات دعم وتضامُن وتماثُل، لكنّها تشكّل أيضًا مصدرًا للانكشاف على معلومات كاذبة وَ "حرب نفسيّة". للشبكات الاجتماعيّة تأثير لا يقلّ أهمّيّة، وربّما أقوى، عن الحيّز المادّيّ في الحرم الجامعيّ. من هنا تَعتبر الجامعة الموادّ التي تُنشر في الشبكات الاجتماعيّة جزءًا من الحيّز الجامعيّ الذي يجب المحافظة فيه على حرّيّة التعبير من ناحية، والامتناع عن انتهاك مصالح محميّة أخرى من الناحية الأخرى.

نعرض فيما يلي عددًا من قواعد السلوك اللائق على الشبكات الاجتماعيّة خلال الحرب، على النحو الذي يضمن حرّيّة التعبير من ناحية، ويحافظ على القِيَم المحميّة من قِبل الجامعة من ناحية أخرى:

1. ضرورة استخدام لغة تُكنّ الاحترامَ. كما هو معلوم، الكلمات يمكنها أن تجرح. احرصوا من فضلكم على لغة تُكنّ الاحترام، ولا تشمل تفوُّهات تنمّ عن الكراهية، تعابير عنصريّة وإهانات تحمل صبغة تعميميّة تُجاه قِطاعات بأكملها، سواءً أكان هذا فيما تنشرونه أنتم بأنفسكم، أَو عند تعليقكم على منشورات لآخرين. لكلّ ما تنشرونه تأثير مُعيّن على الآخَر، ويجب أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند النشر.
 

يجب الامتناع عن نشر معلومات كاذبة ومضلِّلة. يجري في هذه الأوقات نشر الكثير من المعلومات الكاذبة الرامية إلى تعميق الشرخ القوميّ، وإلى ما هو أخطر من ذلك: تشجيع الأعمال الانتقاميّة والاعتداء على الأبرياء. الأخبار المزيفة تولّد معلومات مضلّلة وقد تشجّع الرغبة في ارتكاب أعمال عنيفة أو غير لائقة. افحصوا جيّدًا المصادر التي ترتكز عليها هذه المعلومات ودرجة مصداقيّتها قبل أن تنشروها.
 

يجب الامتناع عن نشر موادّ دعائيّة من شأنها مخالفة أحكام القانون. مشارَكة مَقاطع مصوَّرة دعائيّة وتقارير حول ما يدور في الحرب أمر مسموح به في حدود حريّة التعبير، لكن في الوقت ذاته، يجب التأكُّد من أنّ هذه الموادّ لا تحتوي على تفوُّهات عنصريّة، عنيفة وتحريضيّة.
 

 

انتبِهوا إلى الرموز وإلى اللغة المرئيّة. التعبير عن رأي سياسيّ في الشبكات الاجتماعيّة في هذه الأيّام يقترن أيضًا باستخدام رموز ووسائل مرئيّة مختلفة. عليكم الانتباه إلى طبيعة هذه الرموز، وإلى اللغة المرئيّة التي تحتويها منشوراتكم، والفحص بعين ناقدة ما إذا كان النشر الذي يحتويها قد يشكّل انتهاكًا للقانون وَ/ أو أنظمة الجامعة.

 

 ميِّزوا بين حرّيّة التعبير المشروعة، ودعم منظَّمة إرهابيّة أو التحريض - على سبيل المثال: يُسمَح بإبداء الأسف على موت الأبرياء، لكن يُحظَرُ دعم المنظّمة الإرهابيّة حماس، و/ أو الجهاد الإسلاميّ أو أيّ منظّمة إرهابيّة أخرى تسعى لإبادة دولة إسرائيل، وهو دعم يحظره القانون.

 

 أديروا حوارًا بنّاءً - تشكّل الشبكات الاجتماعيّة حيّزًا للحوارات، الجدال والمشاركة في الآراء. احرصوا على إدارة الحوار بطريقة بنّاءة من خلال احترام الطرف الآخر في الحوار، حتّى لو كنتم لا تطيقون أراءَه. امتنِعوا عن طرح أقوال تعميميّة وأحاديّة الجانب عن المتحدّث معكم، والتي لا تشكّل بابًا للحوار وتذليل الخلافات.
 

 امتنِعوا عن التنمُّر، التشهير والوَصْم. قد يكون كثير من الطلّاب والطالبات عرضة للتنمُّر، التشهير (Shaming)، والوصم، بسبب انتمائهم الجماعيّ وبسبب اعتبارات متسرّعة وغير لائقة مِن قِبل مَن يقوم بالنشر. هذا النوع من المنشورات التي تتمحور في أشخاص معيَّنين، تجعلهم عرضة للمسّ بكرامتهم، وتشكّل تمهيدًا لمظاهر عنف وأنواع مختلفة من التهديد الموجَّه إليهم شخصيًّا. انتبِهوا إلى أنّ كلّ تهجُّمٍ شخصيّ على طلبة معيّنين قد يُفضي إلى اتّخاذ إجراءات قانونيّة من قبل الطالب المتضرّر، التي تشمل اتّهامًا بالقذف والتشهير.
 

في الختام، لا سيطرة لنا على ما حدث، ولكن يمكننا جميعًا التحكّم بما يحدث في حرمنا الجامعيّ: نطلب من مجتمع الجامعة بأكمله الحفاظ على أجواء هادئة قدر الإمكان، وأن نُراعي الواحد الآخر في التعامل بيننا ونتصرّف بنزاهة. أنتم جميعًا جزء لا يتجزّأ من مجتمع الحرم الجامعيّ، ولجميعنا هدف مشترك وهو مواصلة التعلّم معًا، في حيّز مشترك يشعر فيه جميع الطلّاب بالانتماء، المساواة وبالأساس الأمن.
 

 

مع تمنّياتنا للجميع بأيّام أفضل

 

أ. د أرييه تسبان، رئيس الجامعة

أ. د أمنون ألبيك، عميد الجامعة

السيدّ زوهر ينون، المدير العامّ

أ. د أورنا ساسون-ليفي، مفوّضة شؤون التنوّع والجندر