Skip to main content
 

טקסי הענקת תארים - תשפ"ד

הטקסים לבוגרי תואר ראשון, שני ושלישי יערכו בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן בין 16.6-11.7

במהלך חודשים יוני-יולי 2024 יתקיימו באוניברסיטת בר-אילן טקסי הענקת התארים האקדמיים לבוגרי תואר ראשון, שני ושלישי.

הטקסים החגיגיים יערכו בקמפוס בהשתתפות הסגל האקדמי, הבוגרים ובני משפחותיהם.

ברכות למקבלי התארים ואיחולי הצלחה בהמשך הדרך.

טבלה
תאריך פקולטה שעת האירוע
16/06/2024

היחידה ללימודים בין תחומיים

18:30
17/06/2024

המדור לזרועות הביטחון:

מורשה, ניצבים, משאבי אנוש

18:30
18/06/2024

המדור לזרועות הביטחון:

עמנואל, הדר, תנופה

18:30
23/06/2024

המערך לתוכניות ייעודיות:

קמפוס חרדי

18:30
24/06/2024

הפקולטה למדעי החיים- תואר ראשון

הפקולטה למדעי החיים - תואר שני

20:00

 

17:30

25/06/2024

הפקולטה למדעי הרוח

18:30

26/06/2024

הפקולטה למדעי היהדות

18:30
27/06/2024

הפקולטה להנדסה

18:30
02/07/2024

הפקולטה למשפטים

20:00
03/07/2024

הפקולטה למדעים מדויקים

20:00
04/07/2024

הפקולטה למדעי החברה: ניהול, עבודה סוציאלית

20:00
07/07/2024

הפקולטה למדעי החברה:
פסיכולוגיה, מדעי החברה ובריאות, כלכלה וחשבונאות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קרימינולוגיה

20:00
08/07/2024

הפקולטה למדעי החברה:
מדעי המדינה, תקשורת, מנהל עסקים, סביבה תכנון וקיימות

20:00
08/07/2024 תואר דוקטור לרפואה M.D. 18:00
09/07/2024

תארי דוקטור בפילוסופיה

20:00
10/07/2024

הפקולטה לחינוך

20:00
11/07/2024 המדור לתוכניות מובנות: חץ, יהלום, ינשופים, חכ"ם, רום 20:00

בוגרים/ות בתוכנית הדו-חוגית יאתרו את הטקס בו ישתתפו במערכת האינבר:
אינ-בר > מעבר לשנת הלימודים הפעילה האחרונה בתואר המבוקש > אישורים/טפסים ללא תשלום > הפקת מסמכים > רשימת שיעורים לסטודנט > התוכנית המופיעה ראשונה