Skip to main content
 

טקסי הענקת תארים - תשפ"ד

הטקסים לבוגרי תואר ראשון ותואר שני יערכו בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן בין 16.6-11.7

במהלך חודשים יוני-יולי 2024 יתקיימו באוניברסיטת בר-אילן טקסי הענקת התארים האקדמיים לבוגרי תואר ראשון ומוסמכי תואר שני שסיימו את חובותיהם לתואר באוניברסיטת בר-אילן.

הטקסים החגיגיים יערכו בקמפוס בהשתתפות הסגל האקדמי, הבוגרים ובני משפחותיהם.

ברכות למקבלי התארים ואיחולי הצלחה בהמשך הדרך.

טבלה
תאריך פקולטה שעת האירוע
16/06/2024

היחידה ללימודים בין תחומיים

18:30
17/06/2024

המדור לזרועות הביטחון:

מורשה, ניצבים, משאבי אנוש

18:30
18/06/2024

המדור לזרועות הביטחון:

עמנואל, הדר, תנופה

18:30
23/06/2024

המערך לתוכניות ייעודיות:

קמפוס חרדי

18:30
24/06/2024

הפקולטה למדעי החיים- תואר ראשון

הפקולטה למדעי החיים - תואר שני

20:00

 

17:30

25/06/2024

הפקולטה למדעי הרוח- תואר ראשון

הפקולטה למדעי הרוח - תואר שני

17:30

 

20:00

26/06/2024

הפקולטה למדעי היהדות

18:30
27/06/2024

הפקולטה להנדסה

18:30
02/07/2024

הפקולטה למשפטים

19:45
03/07/2024

הפקולטה למדעים מדויקים

19:45
04/07/2024

הפקולטה למדעי החברה: ניהול, עבודה סוציאלית

19:45
07/07/2024

הפקולטה למדעי החברה:
פסיכולוגיה, מדעי החברה ובריאות, כלכלה וחשבונאות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קרימינולוגיה

19:45
08/07/2024

הפקולטה למדעי החברה:
מדעי המדינה, תקשורת, מנהל עסקים, סביבה תכנון וקיימות

19:45
10/07/2024 הפקולטה לחינוך 19:45
11/07/2024

המדור לתוכניות מובנות:
חץ, יהלום, ינשופים, חכ"ם, רום

19:45

בוגרים/ות בתוכנית הדו-חוגית יאתרו את הטקס בו ישתתפו במערכת האינבר:
אינ-בר > מעבר לשנת הלימודים הפעילה האחרונה בתואר המבוקש > אישורים/טפסים ללא תשלום > הפקת מסמכים > רשימת שיעורים לסטודנט > התוכנית המופיעה ראשונה