Skip to main content
21.03.2022 | יח אדר ב' התשפב

המשבר שהפך להזדמנות עבור האוניברסיטה

אילו הזדמנויות נוצרו עבור האוניברסיטה במהלך משבר הקורונה? וכיצד יש להכין את הסטודנטים לעולם העבודה העתידי? עם מנכ"ל אוניברסיטת בר-אילן זהר ינון מתוך הפודקאסט "מנהלים שינוי"