Skip to main content
29.08.2022 | ב אלול התשפב

אלימות בבתי ספר - איך לסייע לתלמידים?

פרופ' יעקב יבלון חוקר אלימות בבתי ספר ודקן הפקולטה לחינוך, מדבר על התמודדותם של אנשי החינוך עם התופעה, ועל הדרכים שבהן ניתן לסייע לילדים שנפגעו מאלימות

 

תופעת האלימות בבתי הספר חצתה בשנים האחרונות את גבולות הכיתה והחצר ונכנסה דרך הרשת גם למרחב הביתי והציבורי. פרופ' יעקב יבלון חוקר אלימות בבתי ספר ודקן הפקולטה לחינוך, מדבר על התמודדותם של אנשי החינוך עם התופעה, ועל הדרכים שבהן ניתן לסייע לילדים שנפגעו מאלימות. מראיינת - שי קלוט.

Remote video URL

 

להאזנה לפודקאסטים נוספים, היכנסו לאפליקציית בר-דעת של אוניברסיטת בר-אילן.