Skip to main content
10.05.2023 | יט אייר התשפג

הדור הבא של טכנולוגיית AI: כלב נחייה רובוטי

במעבדתה של ד"ר רעות מירסקי מהמחלקה למדעי המחשב, מפתחים טכנולוגיה שתוכל להחליף את כלבי הנחייה ולסייע לאנשים עם לקות ראייה להתנייד במרחב הפתוח טוב יותר

Remote video URL

במעבדתה של ד"ר רעות מירסקי מהמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן, מפתחים טכנולוגיה שתוכל להחליף את כלבי הנחייה, ולסייע לאנשים עם לקות ראייה להתגבר על מכשולים בדרך ולהתנייד במרחב באופן בטוח יותר. 

הטכנולוגיה המבוססת על שיטות של בינה מלאכותית AI, מיושמת בעזרת רובוט הבנוי כמו כלב נחייה. מטרתו של הפיתוח המשתתף במחקר בין-לאומי, לשפר את השירות הניתן לאנשים עם לקות ראייה ולהפוך את הרובוט לשותף טוב ואמין לאדם. רוב היכולות שהחוקרים מנסים להקנות לרובוט הנחייה הן קוגניטיביות למשל היכרות עם מסלולי הליכה שגרתיים או יכולת לבחור מסלול חלופי כשמדרכה נסגרת למעבר, ולהעביר במקביל את המידע על השיבוש בדרך, לאדם.

לצפייה בסרטונים נוספים על פיתוחים של חוקרים מאוניברסיטת בר-אילן שמשפיעים על חיינו איך זה משפיע עליי