Skip to main content
15.06.2023 | כו סיון התשפג

משקפי מציאות מדומה להגברת האמפתיה

במרכז היזמות "אנבוקס" באוניברסיטת בר-אילן מפתחים מיזם טכנולוגי המבוסס על מציאות מדומה, שמטרתו לגרום לאנשים להבין את הזולת, להזדהות עמו ובכך להביא לגישור על פערים.

Remote video URL

לטכנולוגיית המציאות המדומה יש יכולת לגרום למשתמש להתנסות במה שמרגיש האדם שממול, וממש 'ללכת בנעליו'. פרופ' מוטי נייגר מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר-אילן, פיתח כלי שרותם את היכולות הטכנולוגיות הללו לטובת גישור על הפערים בין נותני השירות למטופלים במערכת הבריאות.

המיזם שפותח במרכז בר-אילן ליזמות "אנבוקס", נותן מענה למצבי משבר בין רופאים למטופלים על ידי יצירת חווית VR המדמה חיכוך אלים בבתי חולים. המשתתפים חווים את המצב במשקפי ה-VR הן מנקודת מבטם של המטופלים והן מנקודת המבט של הצוות הרפואי. התחושות שעולות במהלך הצפייה, וההתנסות ברמות שונות של הסלמה, מלמדות ומשפיעות על האופן שבו יתמודדו המשתתפים עם מצבי החיכוך בעתיד.

טכנולוגיה זו יכולה להשפיע על מניעת ההתדרדרות לאלימות לא רק במוסדות בריאות, אלא גם בבתי ספר ובעולם העסקי.

לצפייה בסרטונים נוספים על פיתוחים של חוקרים מאוניברסיטת בר-אילן שמשפיעים על חיינו איך זה משפיע עליי