Skip to main content
22.06.2023 | ג תמוז התשפג

טכנולוגיה שמייצרת חשמל נקי לכלי תחבורה

טכנולוגיה חדשה שפותחה במרכז האנרגיה של בר-אילן תאפשר המרת חלקיקי מימן לחשמל זול ויעיל, ותסייע בכך להפחתת זיהום האוויר

Remote video URL

אחת הסיבות למשבר האקלים ההולך ומחריף היא השימוש במנועי בעירה מזהמים הגורמים לפליטת פחמן באוויר ובעקבות זה לחור באוזון. טכנולוגיה חדשה שפותחה במרכז האנרגיה והקיימות באוניברסיטת בר-אילן ומופעלת כיום על רחפנים ומשאיות, עשויה לסייע בהפחתת הפליטות המזהמות את האוויר באמצעות המרת חלקיקי מימן לחשמל זול, יעיל ונקי. במעבדה של פרופ' ליאור אלבז, מהמחלקה לכימיה ומרכז האנרגיה והקיימות הצליחו לייצר תאי דלק שבעזרתם ניתן להמיר חלקיקים של מימן לחשמל נקי, זול ויעיל פי 4 או 5 מזה שמפיקות הסוללות הקיימות היום. את המימן שנוצר בתהליך אפשר לדחוס לתוך מיכל קטן שנכנס לרחפן. בעת ההפעלה מתרחשת תגובה כימית שהתוצר שלה הוא חשמל ומים. החשמל שנוצר כך הוא זה שמפעיל את הכלי החשמלי. בעתיד פיתוח זה ודומים לו יוכלו לספק חשמל בכמות גדולה ולהפעיל מכשירים רבים נוספים מבלי לגרום נזק לסביבה.

 

לצפייה בסרטונים נוספים על פיתוחים של חוקרים מאוניברסיטת בר-אילן שמשפיעים על חיינו איך זה משפיע עליי