Skip to main content
22.02.2024 | יג אדר א' התשפד

מהו ריאליזם משפטי, מתי הוא הופך וולגרי, ואיך הוא משפיע עלינו?

פרופ' מיכל אלברשטין ופרופ' אריאל בנדור מהפקולטה למשפטים מסבירים מהי תנועת הריאליזם המשפטי, כיצד היא התפתחה בעולם ומדוע בישראל מיושמים עקרונותיה כריאליזם וולגארי?

כיצד תנועה שביקשה לפני כ-100 שנים לחולל מהפיכה בעולם המשפט, משפיעה על המציאות המשפטית בישראל של היום? פרופ' מיכל אלברשטין ופרופ' אריאל בנדור מהפקולטה למשפטים מסבירים מהי תנועת הריאליזם המשפטי, כיצד היא התפתחה בעולם ומדוע בישראל מיושמים עקרונותיה כריאליזם וולגארי? בנוסף, הם מסבירים כיצד ראוי להתמודד עם ריאליזם משפטי מופרז באמצעות חינוך משפטי מעמיק ובינתחומי.

Remote video URL
Remote video URL

להאזנה לפודקאסטים נוספים הורידו את אפליקציית בר-דעת של אוניברסיטת בר-אילן