Skip to main content
03.12.2023 | כ כסלו התשפד

כ״ט בנובמבר: האו"ם ומדינת ישראל מאז ועד היום

כיצד קבע האו"ם את גבולותיה של מדינת ישראל בנובמבר 1947? והאם החלטה שכזו הייתה יכולה להתקבל על ידי האו"ם היום?

בפרק מיוחד לכבוד כ"ט בנובמבר, פרופ' אלעד בן דרור מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון, צולל ליסודות תוכנית החלוקה, מדבר על השינויים שחלו באו"ם במהלך השנים, ותוהה לגבי השפעתו של המוסד הזה על מעמדה של ישראל בימנו אלה.

Remote video URL

בימים אלה, חמאס, חיזבאללה, איראן וגורמים נוספים בעולם המוסלמי והערבי, שוללים את קיומה של מדינת ישראל, מתוך מגמה להפוך על פניה את הלגיטימציה לקיום המדינה. תוכנית החלוקה, פיסת היסטוריה רחוקה, היא היסוד שעליו הוקמה המדינה. וזו גם נקודת מפתח בסכסוך הערבי-ישראלי.

הדרך לתוכנית החלוקה, שהתקבלה בכ"ט בנובמבר, עוברת בסיום המנדט של הבריטים, שהודיעו כי אינם מעוניינים להמשיך לשלוט בחבל הארץ. האו"ם התבקש להחליט מה לעשות, ומינה ועדת חקירה אובייקטיבית שסיירה באזור. לאחר דיונים ארוכים באו"ם, התקבלה בהצבעה ההיסטורית תוכנית החלוקה לפיה צריכות לקום שתי מדינות – יהודית וערבית. השטח שבין הים לנהר יועד ברובו למדינה היהודית, למרות שמבחינה דמוגרפית הערבים היו הרוב באזור.

בהחלטה ההיסטורית, היו נקודות שפחות מוכרות כיום. מבחינת האו"ם, נכון לכ"ט בנובמבר יש מדינה יהודית שמתפקדת מצוין מבחינה כלכלית, המדינה שבדרך, ויש קהילה ערבית שאין לה מוסדות או יכולת קיום כלכלית. לכן עלה הרעיון ששתי המדינות יהיו מחוברות במערכת קשרים כלכליים שהאו"ם ינהל. היו אמורות להיות למדינות מטבע משותף, מכס משותף ונמלים משותפים. המדינה היהודית הייתה אמורה להעביר למדינה הערבית בסוף כל שנה סכום כספי שיסייע לה להתקיים.

יום לאחר קבלת ההחלטה, פרצה מלחמת העצמאות בעקבות התנגדותם של הערבים להחלטה, אבל גם לכך נערכו באו"ם. בתוך תוכנית החלוקה ארוזות שתי תוכניות שונות – האחת אופטימית שבה הערבים יסכימו לשתף פעולה ויקומו שתי מדינות משתפות, או החלטה פסימית, הבנה שמדינה ערבית לא תקום והמדינה היהודית תצטרך להגן על עצמה.

מאז 1948 עבר האו"ם שינויים ניכרים - מדינות רבות ששוחררו על ידי האו"ם מהקולוניאליזם, התאחדו לגוש העולם השלישי, ולכוח הדומיננטי באו"ם. נוצר מצב שהיום יש בו 193 מדינות ורוב פרו-פלסטיני ואנטי ישראלי. עם זאת, ולמרות שנדמה שכל העולם נגדנו, רוב מדינות העולם אם היו נשאלות כעת, היו קובעות גם היום שצריכה להיות פה מדינה יהודית וכורכות את זה בהקמת מדינה פלסטינית.

Remote video URL

להאזנה לפודקאסטים נוספים הורידו את אפליקציית בר-דעת של אוניברסיטת בר-אילן