Skip to main content
03.04.2024 | כד אדר ב' התשפד

יצירתיות מוזיקלית על מסך הקולנוע

איך סרטים מציגים את תהליך היצירה המוזיקלי וכיצד הם יכולים לבנות או לנפץ מיתוסים על אומנים

האם סרטים שמתארים כיצד נכתבו היצירות המוזיקליות המפורסמות, משקפים את האמת שמאחורי תהליך היצירה? פרופ' אלון שב מהמחלקה למוזיקה, מדבר על תהליך היצירה המוזיקלי כפי שהוא בא לידי ביטוי בקולנוע, ומסביר כיצד סרטים יכולים לבנות או לנפץ מיתוסים על אומנים.

Remote video URL
Remote video URL

להאזנה לפודקאסטים נוספים הורידו את בר-דעת של אוניברסיטת בר-אילן ב- spotify