Skip to main content
סטונדטים

הרשמה

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ב.

לנוחותכם ריכזנו את כל מסלולי ההרשמה. בחרו במסלול המתאים לכם והירשמו ללימודים.
לאחר ההרשמה תקבלו הודעה על קליטת הבקשה. ההרשמה מהווה הגשת מועמדות ללימודים באוניברסיטה. תוכלו לברר את סטטוס הבקשה במערכת האינ-בר.