Skip to main content
סטודנט

הרשמה ללימודים באוניברסיטת בר-אילן

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה בעיצומה. אוניברסיטת בר-אילן מציעה מספר מסלולי קבלה מיוחדים ללימודים לתואר, בהם קבלה ללא פסיכומטרי; משרתי ומשרתות מילואים; אנשי קבע וזרועות הביטחון; מכינות ייעודיות; ותוכניות לימוד המאפשרות לשלב לימודים ועבודה.